Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni/Decizie nr. 315-02/1-07 din 23.07.19

Written by admin on 1 august 2019. Posted in Decizii

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 09.08.2019, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe primele 6 luni ale anului 2019

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

2. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt, din subordinea Primăriei Municipiului Ungheni, pentru noul an de studii 2019 – 2020

Raportor: C. Codreanu, viceprimar

3. Diverse

Primar     Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 07.08.2019, ora 13:00, biroul – CIC 

2. Comisia Buget şi finanţe – 07.08.2019, ora 15:00,  biroul – CIC

3. Comisia  Socială – 08.08.2019, ora 15:00,  biroul – CIC

Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului Municipal din 09.08.2019

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni