Convocarea Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară

Written by admin on 11 octombrie 2017. Posted in Agenda / Ședințe, Comisii de specialitate

DISPOZIŢIE  nr. 217-02/1-07
din 09.10.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 20.10.2017, la orele 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al municipiului Ungheni către perioada rece a anului 2017-2018
    Raportor: C. Codreanu, viceprimar
  2. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 9 luni ale anului 2017
    Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
  3. Diverse

Primar     Alexandru AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:
1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 18.10.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
2. Comisia Buget şi finanţe – 18.10.2017, ora 16:00,  biroul – CIC.
3. Comisia  Socială – 19.10.2017, ora 15:00,  biroul – CIC.

Comisii Consiliul Orășenesc 2015

Written by admin on 1 octombrie 2015. Posted in Comisii de specialitate

Comisia

Învăţământ, cultură, tineret, sport

N/oNume, prenumeReprezentantul patiduluiFuncţie în comisieNotă
1.Postică MarianPSRM
2.Salamaha VladimirPSRM
3.Bessmertnaia NataliaPSRMPreședinte
4.Cojocaru IaroslavPLDM
5.Butnaru AndreiPLDM
6.Langa PetruPD
7.Adam IonPCRMSecretar
8.Buruiană MariaPL
9.Bejenari EduardC/I

Comisia  Socială 

N/oNume, prenumeReprezentantul patiduluiFuncţie în comisieNotă
1.Țăranu VitaliePLDM
2.Scutaru IonPLDM
3.Crăciun Lidia PLDMPreşedinte
4.Jurba ValeriPSRM
6.Caducenco Veaceslav PSRMSecretar
7.Pirogan ȘtefanPN
8.Maler AlexandruPPEM
9.Chirinciuc Parascovia PD
Potlog IonPCRM


Comisia
 

Buget şi Finanţe

N/oNume, prenumeReprezentantul patiduluiFuncţie în comisieNotă
1.Nogai VasilePLDM
2.Bînzaru VasilePLDM
3.Țăruș NicolaePLDM
4.Luchina AnjelicaPSRMSecretar
5.Grosu Victoria PSRM
6.Bolocan ValeriuPD
7.Scutaru IonPL
8.Popovici VladimirPCRMPreşedinte
9.Sidorenco AlexandrPN


Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni