Planul de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru lunile septembrie-decembrie ale anului 2015

Written by admin on 8 octombrie 2015. Posted in Calendar agendă

Luna
convocării
Denumirea chestiuniiTermenul prezentării materialelorResponsabil de îndeplinire
Septembrie1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016
10 zile înainte de şedinţă
Raportor: viceprimar
Coraportori: I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”;
Gh. Ciobanu, administratorul , ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”.
10 zile înainte de şedinţăRaportor: viceprimar
Coraportori: I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”;
Gh. Ciobanu, administratorul , ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”.
2. Cu privire situaţia economic-financiară actuală şi planurile de dezvoltare pe viitor a întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL // Raportor: C. Coniuhov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL
//Raportor: C. Coniuhov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL
3. Cu privire la apartamentele repartizate de către Consiliul Orăşenesc Ungheni colaboratorilor din procuratură şi din alte organe de stat Raportor: viceprimar
Coraportori: V. Gaviuc, jurist
// 3. Cu privire la apartamentele repartizate de către Consiliul Orăşenesc Ungheni colaboratorilor din procuratură şi din alte organe de stat Raportor: viceprimar
Coraportori: V. Gaviuc, jurist
Octombrie Octombrie 1. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni pe 9 luni ale a. 2015. 10 zile înainte de şedinţă Raportor: T. Pavliuc,
contabil-şef
10 zile înainte de şedinţăOctombrie 1. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni pe 9 luni ale a. 2015. 10 zile înainte de şedinţă Raportor: T. Pavliuc,
contabil-şef
2. Cu privire la activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016// 2. Cu privire la activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016 // Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”.
3. Cu privire la alunecările de teren care au loc în sectorul centru din or. Ungheni //Raportor: viceprimar
4. Diverse.//
Noiembrie Noiembrie 1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016
10 zile înainte de şedinţă
Raportor: P. Scutaru, administratorul ÎM ,,Apă-Canal Ungheni”
Raportor: P. Scutaru, administratorul ÎM ,,Apă-Canal Ungheni”
2. Cu privire la dosarele judiciare aflate pe rol în instanţele judecătoreştiRaportor: A. Cereş, specialist, probleme juridice, V. Gaviuc, jurist
3. Diverse
DecembrieDecembrie 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în I lectură. 10 zile înainte de şedinţă Raportor: T.Pavliuc,
contabil-şef
10 zile înainte de şedinţăDecembrie 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în I lectură. 10 zile înainte de şedinţă Raportor: T.Pavliuc,
contabil-şef
2. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului Orăşenesc Ungheni elaborate în Semestru II al a. 2015Raportor: T. Gavriliuc, secretarul COU
3. Diverse.
1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în a II-a lectură. Raportor: T.Pavliuc,
contabil-şef
2. Diverse.

PLANUL de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru trimestru I al anului 2013

Written by admin on 11 ianuarie 2013. Posted in Calendar agendă, Știri

Data convocăriiDenumirea chestiuniiTermenul prezentării materialelorResponsabil de îndeplinire
15.02.20131. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni în anul 2012.04.02.2013Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
2. Cu privire la activitatea ÎM ,,Servicii
Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul 2013
04.02.2013Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul
ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

3. Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal Ungheni” pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul 201304.02.2013Raportor: P. Scutaru, director-interimar al
ÎM ,,Apă-Canal Ungheni”
4. Diverse.04.02.2013
29.03.20131. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a or. Ungheni pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul 2013.18.03.2013Raportor, S. Postolachi, seful Secţiei de poliţie a or. Ungheni
2. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2012 – 2013 şi sarcinile de bază pentru noul sezon 18.03.2013Raportor: I. Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”
3. Diverse.

Planului de activitate al Consiliului

Written by admin on 16 februarie 2012. Posted in Calendar agendă

DECIZIE 11/3

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului

Orăşenesc Ungheni pentru trimestru I al anului 2012

            În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru trimestrul I al anului 2012, conform anexei.

2. Secretarului Consiliului Orăşenesc, dl Tudor Gavriliuc, va prezenta la sfîrşitului fiecărui trimestru o notă informativă despre mersul executării deciziilor adoptate de Consiliul Orăşenesc Ungheni.

 Anexă

la decizia Consiliului  Orăşenesc

nr. 11/3  din 09.12.2011

 

Planul de activitate

al Consiliului Orăşenesc Ungheni  pentru trimestru  I al anului 2012

Data convocării Denumirea chestiunii Termenul prezentării materialelor Responsabil de îndeplinire
10.02.2011 1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a             or. Ungheni pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul  2012. 31.01.2012

 

S. Postolachi, seful Secţiei de poliţie a       or. Ungheni

 

2. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni în    anul 2011. 31.01.2012

 

T. Pavliuc, contabil-şef
3. Diverse.
30.03.2011 1. Cu privire la activitatea SA ,,Comgaz-Plus” pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul  2012. 20.03.2012

 

I. Marcoci, director              SA ,,Comgaz-Plus”
2. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc  Ungheni nr. 8/1 din 19.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare” 20.03.2012 D. Radu, viceprimar
3. Cu privire la inventarierea fondului locativ de stat din oraşul Ungheni 20.03.2012 D. Radu, viceprimar
  4. Diverse.

 

 

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni