DISPOZIŢIE cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc din 08.04.2013

Written by admin on 15 aprilie 2013. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 66-02/1-06

din 08.04.2013

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  26.04.2013, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a or. Ungheni pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul  2013

Raportor: S. Postolachi, seful Sectorului de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, a IP Ungheni

2. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2012 – 2013 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2013 – 2014

Raportor: I. Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”

În atenţia consilierilor orăşeneşti

Written by admin on 6 februarie 2012. Posted in Agenda / Ședințe

Se convoacă Consiliul orăşenesc Ungheni în şedinţa ordinară, pe data de 17.02.2012 la orele 15.00, în sala de şedinţe a primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a oraşului Ungheni pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul 2012
Informează: Sergiu Postolachi, şeful Secţiei de poliţie a oraşului Ungheni

2. Cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni în anul 2011
Informează: Tatiana Pavliuc, contabil-şef

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de înscriere a copiilor în instituţiile preşcolare din oraşul Ungheni
Informează: Ludmila Guzun, viceprimar.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni