DISPOZIŢIE din 05.10.2015

Written by admin on 7 octombrie 2015. Posted in Agenda / Ședințe

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 181-02/1-07

din 05.10.2015

 

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  23.10.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi :

  1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016

Raportor: P. Langa, viceprimar       

Coraportori: I. Marcoci, director   SA ,,Comgaz-Plus”;

  1. Cu privire situația economic-financiară actuală și planurile de dezvoltare pe viitor a întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL

Raportor: C. Coniuhov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL

  1. 3. Cu privire la la execuția bugetului orașului Ungheni pe 9 luni ale anului 2015

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016

Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ,  ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”.

  1. Cu privire la alunecările de teren care au loc în sectorul centru din or. Ungheni

Informează: C. Codreanu, viceprimar

  1. Diverse

   Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 21.10.2015, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 21.10.2015, ora 16:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 22.10.2015, ora 15:00, biroul – CIC.

DISPOZIŢIE nr. 172 – 02/1-06 din 14. 10. 2013

Written by admin on 15 octombrie 2013. Posted in Agenda / Ședințe, Dispoziții

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  25.10.2013, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la nivelul de pregătire al ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pentru activitate în perioada rece a anului 2013-2014
Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul, ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

2. Cu privire la rezultatele controlului privind pregătirea complexului socio-economic al or. Ungheni către perioada rece a anului 2013-2014
Raportor: D. Radu, viceprimar

3. Cu privire la execuţia bugetului  or. Ungheni pe 9 luni ale a. 2013
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

4. Cu privire la construcţiile ilicite de pe teritoriul or. Ungheni
Raportor: V. Savin, arhitect, şef

5. Diverse
Primar                                                                            Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

1. Comisia  Socială 22.10.2013, ora 10:00,  biroul – 601.

2. Comisia Buget şi finanţe – 22.10.2013, ora 15:00,  biroul – 601.

3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 23.10.2013, ora 15:00, biroul – 601.

DISPOZIŢIE cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc din 08.04.2013

Written by admin on 15 aprilie 2013. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 66-02/1-06

din 08.04.2013

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  26.04.2013, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a or. Ungheni pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul  2013

Raportor: S. Postolachi, seful Sectorului de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, a IP Ungheni

2. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2012 – 2013 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2013 – 2014

Raportor: I. Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”

În atenţia consilierilor orăşeneşti

Written by admin on 6 februarie 2012. Posted in Agenda / Ședințe

Se convoacă Consiliul orăşenesc Ungheni în şedinţa ordinară, pe data de 17.02.2012 la orele 15.00, în sala de şedinţe a primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a oraşului Ungheni pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul 2012
Informează: Sergiu Postolachi, şeful Secţiei de poliţie a oraşului Ungheni

2. Cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni în anul 2011
Informează: Tatiana Pavliuc, contabil-şef

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de înscriere a copiilor în instituţiile preşcolare din oraşul Ungheni
Informează: Ludmila Guzun, viceprimar.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni