Convocarea Consiliului Municipal Ungheni pe 25.05.2018

Written by admin on 11 mai 2018. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 102 -02/1-07
din 11.05.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 25.05.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2017 – 2018 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2018 – 2019

Raportor: I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”

 1. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la pregătirea locurilor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2018

Raportor: E. Balan, viceprimar

 1. Cu privire la stabilirea costului unei foi de odihnă la Tabăra de vară „Plus-Armonie” din mun. Ungheni, pe anul 2018

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef 

 1. Diverse

 

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

Convocarea Consiliului Municipal Ungheni în ședință ordinară

Written by admin on 19 martie 2018. Posted in Agenda / Ședințe, Noutăți

DISPOZIŢIE nr. 64-02/1-07
din 16.03.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 30.03.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Şcolii de Muzică din mun. Ungheni în anul 2017 și sarcinile de bază pentru anul 2018
Raportor: Cazac Tereza, directorul Şcolii de Muzică din mun. Ungheni

2. Cu privire la activitatea Şcolii Sportive pentru Copii şi Juniori din mun. Ungheni în anul 2017 și sarcinile de bază pentru anul 2018
Raportor: Baran Valentin, directorul Sportive Şcolii pentru Copii şi Juniori din mun. Ungheni

3. Diverse

Primar Alexandru AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 28.03.2018, ora 13:00, biroul – CIC.

2. Comisia Buget şi finanţe – 28.03.2018, ora 16:00, biroul – CIC.

3. Comisia Socială – 29.03.2017, ora 15:00, biroul – CIC.

Convocarea Consiliului Municipal în şedinţă extraordinară

Written by admin on 27 octombrie 2017. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 228-02/1-07
din 27.10.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  31.10.2017, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la retragerea din gestiunea economică a unor mijloace fixe și active circulante, transmiterea în gestiunea economică a unor mijloace fixe și active circulante 

Raportor: A. Ambros, primar

 1. Diverse

          

Primar                                                                       Alexandru  AMBROS

Convocarea Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară

Written by admin on 11 octombrie 2017. Posted in Agenda / Ședințe, Comisii de specialitate

DISPOZIŢIE  nr. 217-02/1-07
din 09.10.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 20.10.2017, la orele 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al municipiului Ungheni către perioada rece a anului 2017-2018
  Raportor: C. Codreanu, viceprimar
 2. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 9 luni ale anului 2017
  Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
 3. Diverse

Primar     Alexandru AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:
1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 18.10.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
2. Comisia Buget şi finanţe – 18.10.2017, ora 16:00,  biroul – CIC.
3. Comisia  Socială – 19.10.2017, ora 15:00,  biroul – CIC.

DISPOZIŢIE din 05.10.2015

Written by admin on 7 octombrie 2015. Posted in Agenda / Ședințe

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 181-02/1-07

din 05.10.2015

 

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  23.10.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016

Raportor: P. Langa, viceprimar       

Coraportori: I. Marcoci, director   SA ,,Comgaz-Plus”;

 1. Cu privire situația economic-financiară actuală și planurile de dezvoltare pe viitor a întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL

Raportor: C. Coniuhov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL

 1. 3. Cu privire la la execuția bugetului orașului Ungheni pe 9 luni ale anului 2015

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016

Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ,  ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”.

 1. Cu privire la alunecările de teren care au loc în sectorul centru din or. Ungheni

Informează: C. Codreanu, viceprimar

 1. Diverse

   Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 21.10.2015, ora 13:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 21.10.2015, ora 16:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 22.10.2015, ora 15:00, biroul – CIC.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni