DISPOZIŢIE nr. 253-02/1-07 din 01.10.2018 cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 2 octombrie 2018. Posted in Agenda / Ședințe

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 12.10.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi: 

ORDINEA DE ZI: 

 1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al municipiului Ungheni către perioada rece a anului 2017-2018

Raportor: L. Bernic, viceprimar

2 . Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 9 luni ale anului 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la activitatea Pieței Centrale din mun. Ungheni și măsurile întreprinse de amenajare a pieței

Raportor: D. Malanciuc, administratorul Pieței Centrale din mun. Ungheni

 1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt, din subordinea Primăriei Municipiului Ungheni, pentru noul an de studii

Raportor: E. Balan, viceprimar

 1. Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CM Ungheni, V. Gaviuc, jurist

 1. Diverse

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

 

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 10.10.2018, ora 13:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 10.10.2018, ora 16:00, biroul – CIC. 
 1. Comisia Socială – 11.10.2018, ora 15:00, biroul – CIC.

Ședința Consiliului Municipal pe data de 20.07.2018

Written by admin on 13 iulie 2018. Posted in Agenda / Ședințe

ORDINEA DE ZI:

I. Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

2 . Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 6 luni ale anului 2018
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

3. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

4. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate la bilanţa instituțiilor publice din subordinea Primăriei Municipiului Ungheni
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

5. Cu privire la examinarea cererilor și inițierea efectuării lucrărilor cadastrale
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

Convocarea Consiliului Municipal Ungheni pe 25.05.2018

Written by admin on 11 mai 2018. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 102 -02/1-07
din 11.05.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 25.05.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2017 – 2018 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2018 – 2019

Raportor: I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”

 1. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la pregătirea locurilor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2018

Raportor: E. Balan, viceprimar

 1. Cu privire la stabilirea costului unei foi de odihnă la Tabăra de vară „Plus-Armonie” din mun. Ungheni, pe anul 2018

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef 

 1. Diverse

 

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

Convocarea Consiliului Municipal Ungheni în ședință ordinară

Written by admin on 19 martie 2018. Posted in Agenda / Ședințe, Noutăți

DISPOZIŢIE nr. 64-02/1-07
din 16.03.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 30.03.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Şcolii de Muzică din mun. Ungheni în anul 2017 și sarcinile de bază pentru anul 2018
Raportor: Cazac Tereza, directorul Şcolii de Muzică din mun. Ungheni

2. Cu privire la activitatea Şcolii Sportive pentru Copii şi Juniori din mun. Ungheni în anul 2017 și sarcinile de bază pentru anul 2018
Raportor: Baran Valentin, directorul Sportive Şcolii pentru Copii şi Juniori din mun. Ungheni

3. Diverse

Primar Alexandru AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 28.03.2018, ora 13:00, biroul – CIC.

2. Comisia Buget şi finanţe – 28.03.2018, ora 16:00, biroul – CIC.

3. Comisia Socială – 29.03.2017, ora 15:00, biroul – CIC.

Convocarea Consiliului Municipal în şedinţă extraordinară

Written by admin on 27 octombrie 2017. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 228-02/1-07
din 27.10.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  31.10.2017, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la retragerea din gestiunea economică a unor mijloace fixe și active circulante, transmiterea în gestiunea economică a unor mijloace fixe și active circulante 

Raportor: A. Ambros, primar

 1. Diverse

          

Primar                                                                       Alexandru  AMBROS

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni