Author Archive

CONCURS DE DESEN

Written by admin on 16 octombrie 2017. Posted in Fără categorie

16 octombrie 2017, Municipiul Ungheni 

CONCURS DE DESEN

ANUNŢ

În cadrul Campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la necesitatea și importanța colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice desfășurată de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Grupurile de Inițiativă Locală 

Primăria municipiului Ungheni anunță organizarea în perioada 1627 octombrie 2017 a Concursului de desen cu tematica „ECO UNGHENI”, în cadrul Proiectului „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni” finanțat de Agenția Slovacă pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Bratislava, Republica Slovacă.

Cu prilejul campaniei de conștientizare care are ca scop informarea privind colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și încurajarea comportamentului responsabil față de mediu, Primăria municipiului Ungheni  invită copiii și tinerii să aplice la Concursul de desen „ECO UNGHENI”.

E știut că pe copiii și tinerii noștri  îi interesează cum să protejeze natura,  să traiască într-un mediu curat și să aibă grijă de cei dragi. Deopotrivă, se cunoaște că acești copii și tineri sunt  inspirați și plini de imaginație. Așadar, copiii și tinerii sunt provocați să se înscrie la concursul de desen „ECO UNGHENI”.

CONCURS DE LUCRĂRI DIN DEȘEURI RECICLABILE

Written by admin on 16 octombrie 2017. Posted in Noutăți

16 octombrie 2017, Municipiul Ungheni

ANUNŢ

CONCURS DE LUCRĂRI DIN DEȘEURI RECICLABILE  

Inițiat în cadrul Campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la necesitatea și importanța colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice desfășurată de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Grupurile de Inițiativă Locală 

Primăria municipiului Ungheni anunță organizarea în perioada 1627 octombrie 2017 a Concursului de lucrări din deșeuri reciclabile „Un mediu curat pentru fiecare!”, în cadrul Proiectului „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni” finanțat de Agenția Slovacă pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Bratislava, Republica Slovacă.

Cu prilejul Campaniei de informare și conștientizare care are ca scop informarea privind colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și încurajarea comportamentului responsabil față de mediu, Primăria municipiului Ungheni invită copiii și tinerii să aplice la Concursul de lucrări din deșeuri reciclabile cu tema „Un mediu curat pentru fiecare!”. 

Convocarea Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară

Written by admin on 11 octombrie 2017. Posted in Agenda / Ședințe, Comisii de specialitate

DISPOZIŢIE  nr. 217-02/1-07
din 09.10.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 20.10.2017, la orele 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al municipiului Ungheni către perioada rece a anului 2017-2018
    Raportor: C. Codreanu, viceprimar
  2. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 9 luni ale anului 2017
    Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
  3. Diverse

Primar     Alexandru AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:
1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 18.10.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
2. Comisia Buget şi finanţe – 18.10.2017, ora 16:00,  biroul – CIC.
3. Comisia  Socială – 19.10.2017, ora 15:00,  biroul – CIC.

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Mondiale a Poștei

Written by admin on 9 octombrie 2017. Posted in Fără categorie

Stimați lucrători din ramura poștală,

Cu prilejul Zilei lucrătorului poștal și Zilei Mondiale a Poștei, vă aducem sincere felicitări și calde urări de bine.

Este o zi în care avem prilejul să ne reamintim despre importanța serviciilor poștale și a celor care activează în această ramură. În pofida faptului că societatea contemporană a cunoscut o diversificare a rețelelor de comunicare, comunitatea poștală își păstrează rolul de garantare a integrității serviciului poștal universal și libera circulație a trimiterilor poștale. În acest sens, doresc să-mi exprim aprecierea pentru munca deloc ușoară a celor care activează în această ramură în vederea facilitării schimbului de bunuri și servicii și asigurarea comunicării între oameni și instituții.

Din numele Primăriei municipiului Ungheni, dar și personal, vă doresc sănătate, bunăstare, noi succese și realizări profesionale.

Cu deosebit respect,
Primarul municipiului Ungheni,
Alexandru AMBROS

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorului

Written by admin on 5 octombrie 2017. Posted in Noutăți

Onorați dascăli, profesori și educatori,

De Ziua Mondială a Profesorului, cele mai sincere gânduri și urări de bine se îndreaptă către Dumneavoastră, cei care cu multă inteligență și dărnicie creșteți oameni, luminați minți și creați caractere.

Arhitectecții societății de ieri, de azi și de mâine, continuați cu mult entuziasm, energie și creativitate să inspirați și să ajutați discipolii să-și realizeze cele mai îndrăznețe visuri.

Astăzi, când totul evoluează cu pași rapizi și schimbări permanente, suntem conștienți de faptul că educația este obiectivul primordial în viața tuturor popoarelor. Dumneavoastră, dragi profesori, vă aparține rolul esențial în educarea, cultivarea și dezvoltarea personală a fiecărui copil care pășește pragul școlii. În acest sens, permiteți-mi să exprim înalta apreciere pentru efortul, dedicația și răbdarea fără margini de care dați dovadă mereu.

Vă doresc, să aveți multă putere de muncă, sănătate și zile senine, iar performanțelor discipolilor Dumneavoastră să Vă umple sufletele de bucurie.

 

Cu deosebită stimă,
Primarul municipiului Ungheni,
Alexandru AMBROS

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni