Author Archive

Decizii din 20.01.2017

Written by admin on 23 mai 2017. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 1/1

din  20.01.2017 

Cu privire la implementarea proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor

de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea,

satul Semeni și satul Petrești”, faza 1, orașul Ungheni

În temeiul art. 14 alin (2) lit. f, h, j, p, q, w) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind

administraţia publică locală;

Avînd în vedere procesul-verbal din 11.02.2016 al Şedinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru „Cu privire la audierea Raportului referitor la studiile de fezabilitate și lista Conceptelor de propuneri viabile elaborate în baza PRS”;

Luînd în considerare Decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru nr. 01-04 din 11.02.2016 cu privire la audierea Raportului referitor la studiile de fezabilitate elaborate în baza Prorgamelor Regionale Sectoriale și lista conceptelor de proiecte viabile, identificate și dezvoltate cu suportul partenerilor de dezvoltare și a proiectelor-pilot implementate cu suportul GIZ;

Avînd în vedere Deciziile Consiliului Orășenesc Ungheni nr.  6/28 din 23.09.2016 ,,Cu privire la aprobarea măsurilor investiționale prioritare din Faza 1 a Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești” și nr.  6/29 din 23.09.2016 ,,Cu privire la cofinanţarea proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești”, Consiliul Orășenesc

DECIDE:

 1. Se aprobă lista străzilor cu măsurile investiționale aferente Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești”, Faza 1, orașul Ungheni, conform anexei nr. 1.
 2. Se angajează dl Vieru Nicolae, inginer în Secția tehnică a ÎM ,,Apă-Canal” or. Ungheni, în calitate de Manager de Proiect pe perioada de implementare a proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești”, Faza 1, orașul Ungheni.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE  nr. 1/2

din  20.01.2017

Cu privire la corelarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii bugetului de stat pe anul 2017                  nr. 279 din 16.12.2016,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

 1. Se corelează bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2017, la partea de venituri în sumă de 417,0 mii lei  (mijloace colectate de instituții) şi la partea de cheltuieli în sumă 417,0 mii lei (pentru instituțiile preșcolare, art. 333110, procurarea produselor alimentare).
 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef.
 3. 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

Vezi toate deciziile AICI

Inițierea lucrărilor de reparație a străzilor din municipiul Ungheni

Written by admin on 20 mai 2017. Posted in Fără categorie

Primăria municipiului Ungheni aduce la cunoştinţă că, începând cu data de 20. 05. 2017 va fi iniţiată reparaţia următoarelor străzi: A. Crihan, str. Doina Aldea – Teodorovici,  str. Trandafirilor, str. P. Cazacu, str. A. Doncev, Str. Ion Aldea – Teodorovici, str. C. Moruzi, str. Independenţei.

În acest context, în scopul evitării perturbării lucrărilor, solicităm locuitorilor străzilor sus – menţionate să evacueze materialele de construcţie şi deşeurile de pe partea carosabilă a drumurilor, precum şi să nu parcheze automobile în perioada respectivă.

Anunț! Concurs de admitere pentru anul de studii 2017-2018

Written by admin on 20 mai 2017. Posted in Fără categorie

ACADEMIA MILITARĂ A FORŢELOR ARMATE
„ALEXANDRU CEL BUN”
anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2017-2018.
La concursul de admitere pot participa atât băieţi cât şi fete.

Ciclul I studii de licenţă:
Specialitatea militară:
INFANTERIE
ARTILERIE
TRANSMISIUNI

Ciclul II studii de master:
Specializarea:
SECURITATE ŞI APĂRARE

ACTELE NECESARE PENTRU ADMITERE:

 1. Cerere – model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent;
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55);
 5. Copia diplomei de Bacalaureat;
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de învăţământ absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de comisiile de profil.

AVANTAJELE STUDIILOR ÎN ACADEMIA MILITARĂ

 • Locuri la studii subvenţionate de stat
 • Achitarea bursei pentru studii;
 • Cazare, hrană, echipament oferite gratuit;
 • Săli de sport performante;
 • Bibliotecă dotată cu literatură de specialitate;
 • Săli de calculatoare.

ABSOLVENŢILOR ACADEMIEI MILITARE LI SE ACORDĂ:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „LOCOTENENT”;
 • Permis de conducere categoria „B”;
 • Serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Durata studiilor: 4 ani, cu frecvenţă, instruirea în limba de stat.

Adresa: MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 23

www. academy.army.md

Doritorii ce optează pentru studiile menţionate se pot adresa în Centrul militar teritorial Ungheni,

Adresa: or. Ungheni, str. Vasile Lupu-15.

Relaţii la tel. (0236) 2-80-39, 2-23-23, 2-31-03

Primăria municipiului Ungheni anunţă concurs

Written by admin on 18 mai 2017. Posted in Știri

Primăria municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist – responsabil de probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri
        
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Participă la elaborarea strategiilor şi programelor ce ţin de activitatea în domeniul construcţiilor, gospodărie comunală, salubrizării şi drumuri.
 2. Înaintează propuneri cu privire la eficientizarea activităţii în domeniul salubrizării şi creării spaţiilor verzi, este responsabil de starea de lucruri în vederea amenajării şi întreţinerii spaţiilor verzi în municipiu.
 3. Conlucrează cu Asociaţiile de proprietari ale apartamentelor privatizate, în vederea amenajării blocurilor locative şi terenurile aferente lor.
 4. Conlucrează cu persoanele juridice şi fizice în vedrea menţinerii în ordine sanitară cuvenită a terenurilor din preajmă, face propuneri la comisia administrativă despre sancţionarea persoanelor juridice şi fizice ce nu respectă ordinea sanitară corespunzătoare etc. .
 5. Controlează şi este responsabil de starea tehnică a instituţiilor bugetare, examinează adresările întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi ale cetăţenilor ce ţin de probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri.
 6. Este responsabil de eliberarea şi controlul autorizaţiilor de terasament la reţelele edilitare a oraşului.
 7. Contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare consiliului local şi primarului, în probleme de construcţie, gospodărie comunală şi drumuri.
 8. Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de către primar.

9 MAI sărbătorit la Ungheni

Written by admin on 10 mai 2017. Posted in Știri

Brațe de flori, îmbrățișări, cuvinte de mulțumire și recunoștință – așa va rămâne ziua de 9 mai 2017 în amintirea celor 5 veterani de război care au participat la mitingul de comemorare a eroilor căzuți pe câmpurile de luptă în timpul celui de-al II-lea Război Mondial. La deschiderea oficială a mitingului dedicat Zilei Victoriei, Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni a adus un mesaj de felicitare participanților la eveniment și a exprimat cuvinte de recunoștință eroilor celui de-al II-lea Război Mondial care au luptat pentru restabilirea păcii pe pământ. Totodată, unghenenii au fost felicitați cu Ziua Europei, sărbătorită pe data de 9 mai menționându-se că ambele sărbători au o semnificație deosebită, deoarece astăzi nu ar fi posibilă celebrarea Zilei Europei, dacă acum 72 ani în urma nu ar fi fost restabilită pacea. În acest sens, primarul orașului Ungheni a subliniat importanța acestei instituții pentru asigurarea păcii pe continentul european prin promovarea valorilor democratice și cooperarea între popoare.

La mitingul dedicat Zilei Victoriei au mai luat cuvânt Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni, Daniela Gușevatîi, voluntară din cadrul Fondului pentru Tineri, Andrei Cucu, veteran de război. La cei peste 90 de ani, Andrei Cucu mai are încă vii amintirile recrutării în rândurile armatei române, apoi a armatei sovietice. Fiind martor a consecințelor devastatoare și a durerii ca urmare a războiului, veteranul a dorit cetățenilor un viitor pașnic și buna înțelegere între popoare.

După mitingul de depunere a florilor, a fost organizată o defilare a militarilor din cadrul Divizionului de Artilerie „Prut”.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni