Author Archive

Date de contact

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Date de contact

MD-3600 Ungheni, str. Naţională 7
Republica Moldova
Telefon +373 236 22577
Fax +373 236 22577
E-mail: primar.ungheni@gmail.com

Ungheni – oraş turistic

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Ungheni – oraş turistic

Oraşul Ungheni, de-a lungul anilor important centru administrativ, economic şi cultural dispune de un potenţial puternic de dezvoltare a turismului şi în special a turismului cultural. De-a lungul istoriei aici au avut loc multe evenimente istorice şi înseşi oraşul a dat naştere multor personalitati marcante, activitatea cărora face parte din patrimoniul cultural internaţional.

Aici In 1877 poposeşte ţarul Alexandru II, ţar al Rusiei între anii 1855 -1881, care a efectuat la Ungheni o trecere în revistă a trupelor ruseşti dislocate aici şi care urmau să participe la războiul ruso-turc din 1877 – 1878. În cinstea acestui eveniment, mai târziu, în 1903 aici este construită o biserica, lacaş de cult care activeaza şi azi şi care poarta numele kneazului rus Alexandru Nevski, arhitect Alexandru Bernardazzi, personalitate care a jucat un rol deosebit in dezvoltarea arhitecturii regiunii, utilizand procedee şi elemente de arhitectură italiană, bizantină şi rusă.

Tot o biserică, cu numele « Sfântul Nicolae » a fost edificată în Ungheni în anul 1882 de către prinţul Constantin Moruzi, originar din partea locului, domnitor al Moldovei între anii 1877- 1882. Aici el moare în 1886, fiind înmormântat in cavoul bisericii, ctitorită de el.
Aici şi-a petrecut copilăria fiul său, Dumitru Moruzi, care mai târziu îşi face studiile la Sorbona, analist politic şi scriitor.
Aceste locuri păstrează memoria aflării aici a vestitului arhitect francez Alexandre Gustave Eiffel, care construieşte podul de cale ferată peste Prut în anul 1877, legând astfel cele două maluri ale râului.

Pe aici, in august 1885, trece tranzit cu trenul spre Odesa (Ucraina) Mihai Eminescu (1850- 1889), poet român, valoarea operei căruia a fost înalt apreciată pe arena mondială, făcând parte din patrimoniul cultural internaţional. Nu în zadar anul 1989, când s-au implinit lOO de ani de la trecerea in nefiinţă a poetului şi anul 2000, când s-au împlinit 150 de ani de la naşterea poetului a fost declarat de catre UNESCO, drept  « Anul Eminescu ».

La Ungheni în 1871 îşi scrie o parte din operele sale prietenul lui Mihai Eminescu scriitorul clasic Ion Creanga (1839 – 1889), scriitor realist, care a trait şi a activat la Iaşi in calitate de invatator, inspector şcolar şi unde publică o parte din scrierile sale.

Memoria celor căzuţi în luptele pentru eliberarea oraşului de sub ocupaţia fascistă în anii celui de – al doilea război mondial este consfinţită în Complexul memorial consacrat ostaşilor cazuţi, în Troiţa Martirilor Neamului (edificata in 1994) în memoria pământenilor căzuţi în conflictul din Transnistria (1992), executată dupa modelul unei troiţe din anii razboiului II mondial, găsită in cavoul Bisericii „Sfântul Nicolae”.

Străzile oraşului, parcurile, frontispiciile clădirilor păstrează amintirea despre înaintaşii neamului prin operele de artă sculpturală  care se înalţă aici închinate clasicilor literaturii române Mihai Eminescu, Gheorghe Asachi, Ion Creangă.

Începând cu anul 2000, or. Ungheni găzduieşte Tabăra de Sculptură Ungheni, care se desfăşoară bienal în lunile august – septembrie şi la care participă sculptori profesionişti din Ţară şi de peste hotare, lucrările cărora sunt amplasate în aer liber în raza oraşului.
Alte evenimente culturale de amploare care se desfăşoară la Ungheni mai sunt Festivalul Obiceiurilor de lama (decembrie), Targul Olarilor (august).

Oraşul Ungheni dispune de condiţii de dezvoltare a turismului industrial prin existenţa în teritoriu a întreprinderilor industriale unice in ţară şi bazate pe tradiţii populare in domeniul ţesutului covoarelor, producerea articolelor de ceramică şi  producerea vinurilor, activităţi întruchipate în activitatea Fabricii de covoare Ungheni, Fabricii de ceramică, unica de acest fel in ţară şi a Fabricii de vinuri.

Oraşul Ungheni, împreună cu imprejurimile sale dispune de condiţii suficiente pentru dezvoltarea ecoturismului. La o depărtare de doar 30 km. de or. Ungheni, traseul dinspre Chişinău, se află Rezervaţia naturală „Codrii”, iar numai la 20 km.- Rezervaţia naturală „Plaiul fagului” – două din cele cinci rezervaţii naturale existente în Moldova, complexe ale naturii, păduri vechi aflate sub ocrotirea statului. Tot în această zonă se află cele mai înalte dealuri din Moldova şi cele mai adânci văi. Această regiune a impresionat mult pe cei ce au trecut prin aceste locuri prin varietatea reliefului, florei şi faunei. Nu în zadar Vasile Docuciaev (1846 -1903), naturalist rus, profesor la Universitatea din Peterburg, aflandu-se in Basarabia (Republica Moldova de astăzi) într-o expediţie, pe baza analizelor căreia publică studiul „Cu privire la solurile Basarabiei”, numeşte această regiune „Elveţia basarabeană”.

Aici sunt amplasate staţiuni de odihnă pentru turiştii din ţară şi de peste hotare.

Istoria intreagă a localităţii este concentrată în Muzeul de Istorie şi Etnografie a or.Ungheni, care dispune de un patrimoniu de circa 4 mii exponate catalogate, inclusiv şi din epoca paleolitcului şi o mare parte de exponate asupra datării şi provenienţei cărora se lucrează încontinuu.

Mai multe puteți afla pe pagina Ungheniul Turistic.

Geografie

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Fără categorie

Ungheni este un oraş în Republica Moldova, situat în partea de vest-centru, pe malul Prutului, în dreptul satului omonim din România, cu care a alcătuit în trecut aceeaşi localitate. Oraşul se extinde pe o lungime de 9 kilometri de-a lungul frontierei cu România, fiind situat la o înălţime de 62 de metri deasupra nivelului mării.

Suprafaţa totală a localităţii este de 16,4 km p. Această suprafaţă, relativ mică, se datorează faptului că oraşul nu dispune de terenuri cu destinaţie agricolă.

Fondul acvatic este impunător. Localitatea este situată pe malul rîului Prut, al doilea rîu după mărime din Moldova. Prin oraş trec două rîuleţe: Delia şi Băileşti, care se revarsă în Prut. Aici mai sînt trei lacuri cu o suprafaţă totală de 125 de hectare: Delia – 104 ha, Ciachir – 5 ha, Bereşti – 16 ha.

Harta mărită

Oraşul Ungheni se află la o distanţă de 105 kilometri de capitala Republicii Moldova, Chişinău; la 85 kilometri de Bălţi, al doilea oraş ca mărime din Republica Moldova; la 18 kilometri de Iaşi, important centru industrial, cultural şi universitar din România.

Ungheniul este un important nod feroviar şi punct de frontieră vamal, fiind supranumit „Poarta de vest a Republicii Moldova”. În ultimii ani, a devenit un important centru industrial şi cultural. În 2010, a fost declarat „Capitala Tineretului 2011”.

Oraşul Ungheni este parte componentă şi centru de reşedinţă a raionului Ungheni, cu o populaţie de 33 mii locuitori.

Istorie

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Istorie

Situat în imediata apropiere a Uniunii Europene, pe malul rîului Prut, Ungheniul reprezintă o localitate încărcată de istorie. Prima atestare documentară datează din august 1462. Un uric al lui Ştefan cel Mare atestă „satul Unghiul, (…) mai jos de Fîlfoe pe Jijia”. Aşezarea era a „panului Bratul, fiul Procelnicului”.

Deci, iniţial, localitatea s-a numit Unghiul, probabil pentru că Prutul formează aici un unghi perfect. Cu numele său actual – Ungheni – aşezarea apare în documente abia în 1645.

În evul mediu, prin apropiere treceau: Drumul Sării, Drumul Pesacrilor, Marele Drum Comercial Tătăresc. Acest lucru a făcut ca localitatea să devină de atunci atractivă.

Cum providenţa l-a aşezat la răscrucea marilor căi de comunicare şi, mai important, între două mari centre economice şi culturale – Iaşi şi Chişinău – soarta micului sătuc era pecetluită. Posibilităţile sale de a se dezvolta erau evidente.

Începutul fu pus în 1870, urmare a reformei teritorial-administrative. Atunci i se conferă Ungheniului statutul de centru de voloste cu 16 sate în subordine. Rolul hotărîtor însă în ascensiunea sa l-a avut construcţia, în anii 1871-1875 a căii ferate Chişinău-Ungheni-Iaşi.

În 1899, a fost inaugurată şi navigaţia pe rîul Prut. Aceste schimbări au declanşat o bruscă creştere a populaţiei. Dacă în 1805 se înregistrau doar 215 locuitori, în 1897 numărul acestora ajunsese pînă la 1827, iar în 1907 – deja 2300.

În anul 1944, odată cu instalarea regimului sovietic, Ungheniului i-a fost conferit statutul de oraş şi centru raional, acesta cunoscînd o dezvoltare fulminantă.

Conform recensămîntului din 1989, numărul populaţiei oraşului ajunsese la 40 mii locuitori. Următorul recensămînt, din 2004, atestă o scădere cu 8 mii de persoane.

La ora actuală, Ungheniul este un important centru economic şi cultural, cu un potenţial uman de o calificare înaltă.

De-a lungul anilor, localitatea a cunoscut numeroase evenimente istorice.

În anul 1877, aici  poposeşte ţarul Rusiei, Alexandru II, care a efectuat o trecere în revistă a trupelor ruseşti dislocate la Ungheni şi care urmau să participe la războiul ruso-turc din 1877 – 1878. În cinstea acestui eveniment, a fost construită şi o biserică, cu hramul „Sf. Alexandru Nevski”. Arhitectul acestui lăcaş sfînt este Alexandru Bernardazzi, personalitate marcantă a secolului trecut, care a lăsat numeroase edificii – adevărate opere de artă pe teritoriul Moldovei.

Biserica Alexandr NevskiUngheniul păstrează memoria renumitului arhitect francez, Alexandre Gustave Eiffel, autorul proiectului podului feroviar peste Prut, construit în anul 1877.

Pe la Ungheni, în august 1885, trece cu trenul spre Odesa (Ucraina) poetul Mihai Eminescu (1850- 1889), opera căruia face parte din patrimoniul cultural internaţional.

La Ungheni, în 1871, vine să se inspire şi să scrie prietenul lui Mihai Eminescu, scriitorul  Ion Creangă (1839 – 1889), care a locuit şi a activat la Iaşi în calitate de învăţător, inspector şcolar şi unde publică o parte din scrierile sale.

La Ungheni şi-a găsit refugiu prinţul Constantin Moruzi, unul dintre apropiaţii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, intrat ulterior în dizgraţia acestuia. Dînsul a ctitorit biserica „Sf. Nicolae”, în anul 1882, unde şi-a găsit mai apoi locul de veci. Aici şi-a petrecut copilăria fiul său, Dumitru Moruzi, analist politic şi scriitor.

Prin Ungheni a trecut de nenumărate ori scriitorul ieşean  Mihail Sadoveanu, care venea la vînătoare în codrii de la Rădenii Vechi.

La Ungheni a poposit, în anii 80 a secolului trecut, secretarul general al partidului comunist al fostei Uniuni Sovietice, Leonid Brejnev.

La Ungheni, în anul 1991, au avut o întrevedere a preşedintelui Republicii Moldova, Mircea Snegur, cu preşedintele României, Ion Iliescu.

Audienţă virtuală

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Audienţă virtuală

Audiență virtuală

Numele (obligatoriu)

Adresa email (obligatoriu)

Subiect

Mesaj

Contactează primarul – Alexandru Ambros

Numele (obligatoriu)

Adresa e-mail (obligatoriu)

Subiect

Mesaj

Contactează viceprimarul – Ludmila Guzun

Numele (obligatoriu)

Adresa e-mail (obligatoriu)

Subiect

Mesaj

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni