Author Archive

Fără ascensoare, din cauza indiferenţei şi ignoranţei

Written by admin on 27 ianuarie 2012. Posted in Știri

În perioada 6-13 ianuarie 2012, din camerele de mecanisme ale ascensoarelor din mai multe blocuri locative din Ungheni au fost sustrase bobinele de frînare. În total, au fost descompletate 15 lifturi, prejudiciul fiind de circa 20 mii de lei.

De notat că aceste bobine conţin metal neferos (cupru), care e la mare căutare. Răufăcătorul a fost depistat în scurt timp. Este vorba de un unghenean care va trebui să ţină socoteală pentru fapta-i nesăbuită.  În cazul lui se potriveşte perfect zicala: “Nu costă pielea cît dubala”.  Or, dînsul a predate metalul neferos obţinut de la demontarea  bobinelor unui antreprenor local contra sumei de 1500 de lei.

Este regretabil faptul că locatarii continuă să fie indiferenţi şi nu atrag atenţia la zgomotele ce se produc prin preajmă, la neregulile din blocurile lor. În cazul dat, suspectul a pătruns în camerele de mecanisme ale lifturilor, care se află la etajul tehnic al blocurilor de locuit şi, cu siguranţă, nu putea rămîne neobservat.

Acum, din cauza defecţiunilor, multe dintre ascensoare au fost oprite, astfel că au de suferit, în primul rînd, bătrînii, mamele cu copii mici, dar şi cei ce locuiesc la etajele superioare.

Stimaţi angajaţi şi veterani ai Procuraturii,

Written by admin on 27 ianuarie 2012. Posted in Știri

Cu ocazia  sărbătorii profesionale, adresez tuturor cele mai sincere felicitări şi urări de bine.

Persoanele aflate în serviciul Procuraturii au responsabilitatea de a stabili adevărul judiciar şi  menirea de a asigura supremaţia legii.

Apreciem devotamentul şi principialitatea de care daţi dovadă în exercitarea atribuţiilor cu care sînteţi învestiţi prin lege, întru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Vă urez sănătate, fericire personală, prosperitate şi succese pe plan profesional.

Cu  respect, Alexandru Ambros,
primarul oraşului Ungheni

Turismul la Ungheni se va baza pe tradiţii şi unicitate

Written by admin on 20 ianuarie 2012. Posted in Fără categorie

turism Ungheni Timp de o săptămînă, delegaţii din Italia şi Georgia s-au aflat în vizită la Ungheni, pentru a studia strategiile de dezvoltare a turismului în oraşul de pe malul Prutului. Aceste acţiuni au fost posibile, datorită proiectului „Abordarea integrată pentru durabilitatea producţiei de turism”, implementat de provincia Venezia din Italia, în parteneriat cu primăria Ungheni şi primăria  Kutaisi din Georgia, în cadrul Programului CIUDAD şi finanţat de Uniunea Europeană.

Potrivit Svetlanei Ciobanu, expert în dezvoltarea durabilă, proiectul respectiv are cîteva obiective distincte atît pentru Ungheni, cît şi pentru Kutaisi. Partenerii din Italia vin cu experienţe în domeniul dezvoltării turismului. Astfel, va fi elaborată o strategie de dezvoltare a turismului, cu planuri concrete. „Este un proiect, rezultatele căruia nu pot fi sesizate imediat, dar  dezvoltă iniţiative în acest sens”, a accentuat Svetlana Ciobanu.

SA „Comgaz-Plus” atenţionează

Written by admin on 20 ianuarie 2012. Posted in Știri

Conform datelor prezentate de SA „Comgaz-Plus”, din cauza neachitării pentru energia termică, în anul 2011au fost înaintate în judecată cereri pentru tragerea la răspundere a 106 persoane care au acumulat o datorie în valoare totală de 581837 lei. La data de 16.01.2012, din această sumă au fost achitate 157433 lei.

De notat că există cazuri cînd persoane cu o situaţie financiară destul de bună nu plătesc pentru serviciile de care au beneficiat.

SA „Comgaz-Plus” atenţionează
Nu admiteţi acumularea datoriilor  pentru agentul termic consumat. Să nu uităm că sîntem datori să plătim pentru serviciile de care beneficiem.

Aviz

Written by admin on 20 ianuarie 2012. Posted in Știri

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei Ungheni
Vă comunică, că termenii de plată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2011 au expirat. În conformitate cu legislaţia în vigoare, vă avertizăm că, pentru neachitarea impozitului în termenii stabiliţi, se calculează majorarea de întîrziere (penalitatea).

Plăţile se efectuează la filialele Băncii de Economii.

Pentru informaţii vă adresaţi la tel. 23994 sau în biroul 208 din incinta Primăriei oraşului Ungheni.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni