Author Archive

Servicii mai bune de alimentare cu apă potabilă pentru locuitorii din cartierul Ungheni Deal, municipiul Ungheni

Written by admin on 23 aprilie 2019. Posted in Apa Canalizare Ungheni, Fără categorie

Recent a fost finalizată construcția unei conducte de alimentare cu apă potabilă în Cartierul Ungheni Deal. Lucrările executate au avut drept scop asigurarea livrării  de apă potabilă, în regim continuu și la presiunea necesară consumatorilor din acest cartier. Astfel, peste 900 de locuitori ai Cartierului Ungheni Deal beneficiază acum de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă potabilă. „Locuim aici de 36 de ani, dar nu am avut o presiune atât de bună la apă. Acum suntem mulțumiți și sperăm să se facă și alte schimbări pentru ca noi, locuitorii din acest cartier, să avem un trai mai bun” ne-a mărturisit doamna Liuba, locuitoare a cartierului Ungheni Deal.

Chiar și pe ultima strada, unde apa uneori nici nu ajungea, iar locuitorii trebuiau să aștepte până seara târziu apa în robinete, situația s-a îmbunătățit. „Lipsa apei ne crea disconfort. Pentru nevoile personale și gospodărești aduceam apă cu căldările de la alți vecini. Când am observat că presiunea apei a crescut am rămas mirată și plăcut surprinsă” ne spune doamna Maia, locuitoare a străzii Petru Movilă.

Cartierul Ungheni Deal este o zonă a municipiului Ungheni cu altitudine mai înaltă în raport cu zona de centru. În acest sector, unde predomină în mare parte casele la sol, presiunea apei în robinetele consumatorilor era scăzută. Pe de altă parte, rețelele existente de alimentare cu apă fiind învechite, prezentau un grad avansat de coroziune prin interior. Din această cauză se înregistrau pierderi de sarcină (presiune)”, a explicat Natalia Borș, reprezentant Î.M. „Apă – Canal” din Ungheni. Această problemă a fost soluționată prin construcția unei conducte cu lungimea de 960 m pe segmentul cuprins între stația de pompare de pe strada N. Iorga și conducta de alimentare cu apă de pe strada Găureni. Pentru executarea acestor lucrări au fost cheltuiți peste 300 mii lei.

Servicii mai bune de alimentare cu apă și canalizare vor fi asigurate și pentru locuitorii Cartierului Dănuțeni. „Îmbunătățirea serviciilor alimentării cu apă și canalizare pentru cetățenii municipiului Ungheni constituie un obiectiv prioritar care se regăsește în documentele strategice ale localități noastre. La moment avem în plină desfășurare un alt proiect, finanțat de Uniunea Europeană ce prevede reabilitarea a circa 12 km de apeduct, precum și extinderea a 5,4 km de rețea de apeduct și 5,6 km rețea de canalizare din cartierul Dănuțeni. În rezultatul implementării acestui proiect, circa 700 cetățeni vor fi conectați la sistemul de apă și 1500 la sistemul de canalizare” a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

O grădiniță de copii și în Cartierul Ungheni Vale

Written by admin on 23 aprilie 2019. Posted in Fără categorie

Locuitorii Cartierului Ungheni Vale din municipiul Ungheni nu vor mai parcurge distanțe mari pentru a duce copii la cea mai apropiată grădiniță. În scurt timp, Primăria municipiului Ungheni va demara implementarea proiectului „Condiții mai bune pentru copiii de vârsta preșcolară din cartierul Ungheni Vale”. Proiectul prevede deschiderea unei grădinițe de copii în incinta clădirii unde activează Centrul de Tineret Ungheni. Costul primei etape de reabilitare a clădirii destinate grădiniței de copii este de 3,7 mln lei, dintre care 1,098 mii lei sunt oferiți de Fondul de Solidaritate al Poloniei. „În baza recomandării Comitetului de evaluare și selecție al Fondului Granturilor Mici 2019 – ediția Revitalizare urbană, reprezentanța Fondului de Solidaritate al Poloniei în Republica Moldova a selectat pentru finanțare proiectul care prevede crearea unei grădinițe de copii în zona de revitalizare din Cartierul Ungheni Vale”, a specificat viceprimarul municipiului Ungheni, Eduard Balan, responsabil de revitalizarea urbană.

În rezultatul analizei indicilor pentru selectarea celor mai degradate zone din municipiul Ungheni, s-a constatat că,  în Cartierul Ungheni Vale sunt peste 150 de copii. O parte dintre aceștia frecventează instituțiile preșcolare din Cartierele Centru și Dănuțeni. Alții, din cauza insuficienții locurilor în grădinițele de copii existente nu au acces la educație timpurie. „La moment, se înregistrează o supraaglomerare a grădinițelor din municipiul Ungheni. Spre exemplu, la o grădiniță de 300 de locuri sunt înregistrați 400 – 420 copii. Această situație are un impact negativ asupra procesului educațional și a asigurării condițiilor bune, confortabile pentru copii în grădinițe”, a explicat Eduard Balan.

În cadrul proiectului „Condiții mai bune pentru copiii de vârsta preșcolară din cartierul Ungheni Vale” vor fi executate lucrări de renovare a spațiilor din clădirea fostei grădinițe de copii nr.12. Acestea vor cuprinde: reparația rețelelor inginerești interioare (sistem de încălzire, asigurarea cu apă caldă, apă rece și canalizare, corpuri de iluminat) și lucrări de finisare interioară (geamuri, reparația pardoselii, a tavanurilor). În total vor fi renovați 1700 m.p., fapt ce va da posibilitatea deschiderii a 5 grupe de copii (în jur de 150 copii) cu vârsta preșcolară 2 – 7 ani. 

În procesul identificării problemelor existente în Cartierul Ungheni Vale, dar și în etapele următoare de implementare a proiectului un rol important îl vor avea locuitorii din această zonă. Proiectul prevede desfășurarea unei campanii de informare și sensibilizare a locuitorilor Cartierului Ungheni Vale privind importanța implicării acestora în procesul de revitalizare urbană. Ei vor participa la diverse acțiuni de salubrizare și amenajare pentru crearea condițiilor mai bune de trai în acest cartier.

Menționăm că, în perioada 2016 – 2018, Primăria municipiul Ungheni a implementat trei proiecte de revitalizare urbană finanțate de Fondul de Solidaritate al Poloniei. Este vorba despre proiectul „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni”, „Renovarea și modernizarea centrului cultural multifuncțional din municipiul Ungheni” și „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din municipiul Ungheni”.  Rezultatele implementării proiectelor au fost prezentate în cadrul unei vizite de studiu în Ungheni care a avut loc pe data de 12 aprilie, curent. Oaspeții, reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Dezvoltării Economice al Republicii Polonia, ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a Republicii Moldova, ai Ambasadei Republice Polone în Moldova,  reprezentanți ai autorităților publice locale din Republica Moldova și din Polonia și ai Fondului de Solidaritate al Polonie au fost impresionați de rezultatele frumoase ale proiectelor implementate la Ungheni. „Le aducem mulțumiri partenerilor din Polonia care ne mobilizează pentru astfel de proiecte. Vom munci în continuare, pentru ca împreună cu finanțatorii externi, dar și cu susținerea unghenenilor să creăm condiții mai bune de trai în orașul nostru” a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Pentru mai multe detalii despre acest proiect, Vă rugăm să contactați: Eduard BALAN, Responsabil de revitalizare urbană, Primăria mun. Ungheni

Telefon de contact. 236 22106.

Prima evaluare colegială a managementului riscurilor de dezastre la nivel local s-a desfășurat la Ungheni

Written by admin on 19 aprilie 2019. Posted in Fără categorie, Proiect Risc dezastre naturale

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este logo-Capacities-1-1.png
COMUNICAT DE PRESĂ

19 aprilie 2019

Proiectul „Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Tările Parteneriatului Estic” (CapaCities) prevede o activitate nouă pentru orașele implicate care constă în evaluarea externă a managementului riscurilor de dezastre la nivel local și prezentarea recomandărilor concrete pentru îmbunătățirea acestui proces.

Astfel, în perioada 16-18 aprilie 2019, în municipiul Ungheni, s-a desfășurat prima evaluare colegială în cadrul proiectului. La activitate au participat partenerii din orașele Kutaisi/Georgia, Ararat/Armenia, echipa de bază a proiectului reprezentată de Regiunea de Siguranță Sud-Olanda, ITINERIS health & safety/Olanda, AO Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/Ungheni, precum și Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, funcționari ai Primăriei municipiului Ungheni, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate și descentralizate, instituțiilor educaționale, societății civile, mas media locală și regională care s-au implicat activ în discuții privind situația reală în domeniul reducerii riscurilor de dezastre și întregului proces de management al riscurilor de dezastre.  

Misiunea a debutat cu ședința de deschidere, unde a fost prezentat conceptul de „evaluare colegială” și regulile de lucru în cadrul activității. Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros a menționat: „Zona în care locuim este supusă mai multor riscuri de dezastre și pentru a fi pregătiți, este necesar de a cunoaște situația în acest domeniu. Cunoscând punctele slabe, vom ști ce trebuie să întreprindem pentru a crește gradul de reziliență a orașului Ungheni”.

În cadrul a 4 sesiuni din prima zi de lucru, au fost prezentate informații generale despre situația privind guvernarea riscurilor, planificarea spațială, evaluarea riscurilor și planificarea managementului riscurilor de dezastre și reducerea/prevenirea riscurilor de dezastre. Specialiștii în domeniile relevante au explicat în detalii relizarea acestor procese, fiind completați de ceilalți participanți din perspectiva domeniilor în care activează. Punctele focale din Kutaisi și Ararat au vorbit despre asemănările și deosebirile ce persistă la nivel local în localitățile lor, au pus întrebări pentru a avea o imagine completă în ceea ce privește procesul de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni.

Pentru a avea o viziune clară a procesului de management al riscurilor de dezastre, la 17 aprilie 2019, partenerii proiectului, împreună cu punctele focale de la Primăria municipiului Ungheni au efectuat o vizită de lucru la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Centrul Republican de Instruire, unde s-au familiarizat cu activitatea acestor instituții și au avut posibilitatea să cunoască cum se acționează și cum este efectuată guvernarea riscurilor în toate etapele procesului de management al riscurilor de dezastre (prevenire, pregătire, intervenție și recuperare). Alexandru Oprea, șef-adjuct serviciu, șef al Direcției Protecției Civile al Inspectoraului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a răspuns la întrebările oaspeților și a vorbit despre tendința Inspectoratului General de a se alinia standardelor europene. Programele de instruire în domeniul protecției civile aplicate actualmente au fost explicate în cadrul vizitei de la Centrul Republican de Instruire.

În cea de-a treia zi, au fost organizate 4 sesiuni axate pe pregătire și răspuns, recuperare și educarea în domeniul reducerii riscurilor de dezastre. Angajații Direcției Protecției Civile și Situațiilor Excepționale au vorbit despre primele intervenții și rolul pregătirii populației privind managementul riscurilor de dezastre. Informarea și pregătirea cetățenilor pentru riscurile de dezastre constituie una din principalele preocupări ale autorităților publice locale, instituțiilor specializate în domeniu și instituțiilor educaționale. Astfel, acest proces începe încă de la vârsta preșcolară, este dezvoltat în cadrul procesului educațional școlar și mai apoi este consolidat la locul de muncă a fiecăruia.

La sesiunea de închidere a evaluării colegiale, membrii echipei de bază a proiectului și partenerii au venit cu unele recomandări preliminare, printre care: Consolidarea activității Comisiilor pentru Situații Excepționale la nivel local și regional; Elaborarea Profilului de riscuri a municipiului Ungheni și cartografierea lor; Investirea în capitalul uman; Focusarea nu doar pe prevenirea hazardelor, dar și reducerea expunerii și vulnerabilității; Stimularea societății civile de a crea echipe de salvatori voluntari și asociații de voluntari în domeniul managementului riscurilor de dezastre.

Ca rezultat al evaluării va fi emis un raport cu concluzii și recomandări concrete pentru îmbunătățirea procesului de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni care va fi prezentat actorilor comunitari și care vor fi luate în calcul la actualizarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre a municipiului Ungheni. În cuvântul de încheiere, Nico van Os, managerul proiectului a subliniat: „Această activitate este foarte importantă pentru că o opinie care vine din exterior este mai obiectivă și poate aduce o plus valoare la elaborarea unui document strategic realist. Sper că ați fost sinceri și recomandările care vor urma vă vor ajuta în procesul de actualizare a Strategiei”.

Evaluarea colegială este realizată în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety/Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD)/Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia. Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.

Vă invităm la Clubul de Artizanat „Tradiție și Modernitate”

Written by admin on 17 aprilie 2019. Posted in Fără categorie

Dacă ești tânăr și îți place arta frumosului, vrei să înveți cum să creezi obiecte handmade, A.O. „Casiopeea” în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni te invită să faci parte din Clubul de Artizanat „Tradiție și Modernitate”. Prima întâlnire va avea loc pe data de 19 aprilie 2019, ora 15:00.

Primăria municipiului Ungheni vă invită să participați la Ziua Curățeniei de Primăvară

Written by admin on 17 aprilie 2019. Posted in Fără categorie

Pe data de 20 aprilie 2019 Primăria municipiului Ungheni va desfășura Ziua Curățeniei de Primăvară. Acțiunea are drept scop asigurarea ordinei și curățeniei în oraș, în preajma Sfintelor Sărbători de Paște.

Invităm toți locuitorii municipiului Ungheni, instituțiile publice, agenții economici, organizațiile nonguvernamentale să participe la acțiunile de salubrizare și amenajare a spațiilor verzi din cele 7 cartiere ale orașului: stadionul din preajma fostei Fabrici Biochimice, scuarul din preajma Liceului Teoretic „Ion Creangă”, scuarul din cartierul Ungheni Vale, malul lacului Delia, scuarul din preajma Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni, Parcul francez, spațiile verzi din preajma Troiței Martirilor Neamului, Parcul Central, Scuarul „Grigore Vieru”, etc.

Doritorii de a participa la acțiunile de salubrizare sunt așteptați la locațiile indicate mai sus, începând cu ora 10:00. Vă încurajăm să aveți instrumentele proprii de lucru.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni