Author Archive

COMUNICAT DE PRESĂ

Written by admin on 26 octombrie 2018. Posted in Noutăți

26 octombrie 2018

Pe 26 octombrie 2018, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Conferința de lansare a Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia. Durata proiectului este de 26 luni.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea îmbunătățirii calității mediului și reducerea gunoiului fluvial și marin în țările bazinului Mării Negre prin promovarea cooperării transfrontaliere între Georgia, Moldova și România în vederea introducerii practicilor moderne de gestionare a deșeurilor și creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de mediu. Pentru atingerea obiectivului general sunt trasate două obiective specifice care vizează creșterea capacităților comunităților de-a lungul râurilor bazinului MăriiNegre, Rioni și Prut, prin introducerea celor mai bune practici de gestionare a deșeurilor bazate pe abordările și experiența Uniunii Europene, consolidarea cooperării transfrontaliere și a parteneriatelor transsectoriale în Georgia, Moldova și România pentru creșterea gradului de conștientizare privind provocările de mediu, protecția râurilor și a Mării Negre.

COMUNICAT DE PRESĂ

Written by admin on 24 octombrie 2018. Posted in Noutăți

24 octombrie 2018

Pe 23 octombrie 2018, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, a avut loc Conferința de lansare a Proiectului „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni”, co-finanțat de Facilitatea Globală de Mediu/implementat de Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/ și a Proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”, co- finanțat de Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“, gestionat de „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”/ implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/.

Aceste două proiecte sunt integrate și au un obiectiv general comun care vizează îmbunătăţirea infrastructurii şi condiţiilor de trai, odihnă şi agrement pentru locatarii a patru blocuri mari de locuinţe din Cartierele Centru și Tineretului din oraşul Ungheni prin utilizarea resurselor regenerabile. Pentru atingerea obiectivului general sunt trasate trei obiective specifice care prevăd informarea şi sensibilizarea publicului larg asupra oportunităţilor de implicare la îmbunătăţirea condiţiilor de trai, odihnă şi agrement; reabilitarea infrastructurii de acces, amenajarea spaţiilor disponibile pentru copii, tineri și adulţi și eficientizarea surselor energetice prindotarea spațiului public cu utilități energetice regenerabile în curtea interioară a blocurilor de locuințe de pestrăzile Porumbescu 3, 5 ,7 și Alexandrucel Bun 32.

Grupurile țintă ale proiectelor „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni” și „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni” sunt Primăria municipiului Ungheni, locuitorii blocurilor locative de pe străzile Porumbescu 3, 5, 7 și Alexandru cel Bun 32, iar partenerul civic este Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Modul sănătos de viață promovat la competițiile sportive finale între școli

Written by admin on 24 octombrie 2018. Posted in Noutăți

COMUNICAT DE PRESĂ

Ungheni, 24 octombrie 2018

În perioada 09-18 octombrie 2018, au avut loc competițiile sportive finale între liceele din municipiul Ungheni, în cadrul proiectului „Mod sănătos de viață asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă”, derulat prin Programul de cooperare teritorială a Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina, implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu  Primăria orașului Novoselytsya,Ucraina, Asociațiilor Obștești „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/Ungheni și Clubul sportiv „Kolos”/ Novoselytsya.

Scopul desfășurării competițiilor sportive finale la minifotbal, volei și baschet (fete și băieți) între școli a vizat implicarea elevilor din clasele gimnaziale și liceale în campania de promovare a modului sănătos de viață prin sport pentru informarea și sensibilizarea publicului larg asupra importanței practicării sportului.

La aceste competiții sportive au participat 300 de elevi îndrumați de către profesorii de cultură fizică și sport din LT „M. Eminescu” (Dumitru Cebotaru, Sergiu Negru, Viorel Scurtu), LT „V. Alecsandri” (Liuba Malachi, Adelina Rudnic), LT „I. Creangă” ( Igor Friptuleac), LT „Gh. Asachi” (Dumitru Cantemir, Dorin Patrașcu), LT „A. Pușkin” ( Pavel Deleanu, Vladimir Lebedev). Competițiile au fost arbitrate de profesorii de educație fizică și sport din licee precum și de arbitrii invitați de la Școala sportivă din Ungheni: Valentin Baran, Gheorghe Baran, Victor Nazari (volei) și de la Centrul educațional, Sergiu Gulica (baschet). La sfârșitul fiecărei competiții / minifotbal, volei și baschet/ echipele învingătoare (locurile I și II) au fost premiate cu diplome, rucsacuri și mingi și cele participante cu diplome.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – pentru relaţii cu publicul

Written by admin on 22 octombrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist – pentru relaţii cu publicul

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

              

  • organizează audienţa cetăţenilor la primar şi viceprimari;
  • asigură controlul executării indicaţiilor date de primar în fişele de audienţă a cetăţenilor, în termenii stabiliţi;
  • primeşte şi transmite note telefonice, duce registrul de evidenţă a notelor telefonice transmise şi primite;
  • exercită funcţia de secretar-dactilograf în anticamera primăriei,
  • participă la organizarea măsurilor de masă organizate de primărie;
  • este responsabil de întîmpinarea persoanelor şi delegaţiilor oficiale sosite la primar;
  • îndeplineşte partea organizatorică de pregătire şi desfăşurare a şedinţelor, diferitor întruniri, primirea delegaţiilor, etc., ce au loc la primar;
  • îndeplineşte şi alte însărcinări, în limita competenţei sale, date de conducerea Primăriei.

 

Descarcă anunțul complet

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice

Written by admin on 22 octombrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist – probleme juridice

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

 

–  Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul Municipal Ungheni şi Primar;

– Întocmirea şi vizarea proiectelor de dispoziţii şi decizii cu caracter normativ;

– Reprezentarea autorităţilor locale, în modul stabilit de lege, în faţa organelor de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;

– Examinarea şi vizarea contractele pe care Primăria Municipiului Ungheni le încheie cu diferiţi agenţi economici;

– Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;

– Acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Primăriei;

– Executarea în termen a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, legislaţiei privind etica funcţionarului public, actelor normative în vigoare;

– Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea entității.

 

Descarcă anunțul complet

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni