Author Archive

Întâlniri publice cu cetățenii Cartierelor Berești și Vasilica din municipiul Ungheni

Written by admin on 19 iulie 2017. Posted in Noutăți

Pe data de 11 și 12 iulie, anul curent, Primăria municipiului Ungheni a organizat întâlniri publice cu cetățenii Cartierelor Berești și Vasilica în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”.

Inițierea discuțiilor publice a avut drept scop informarea și consultarea locuitorilor acestor cartiere cu privire la serviciile socio-culturale de viitor a Centrului Cultural Multifuncțional.

Astfel, în curând clădirea Clubului din Cartierul Berești va fi reparată capital iar suprafața acesteia va fi extinsă. Potrivit lui Vlad Savin, arhitect-șef al municipiului Ungheni, în noul edificiu va fi amenajată o sală de bibliotecă, oficiul poștal, o sală multifuncțională, biroul polițistului de sector, o sală-galerie, spații pentru desfășurarea cluburilor pe interese. Deasemenea, va fi renovat acoperișul și schimbate geamurile, va fi instalat un sistem autonom de încălzire, vor fi construite grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu dezabilități, conectate la apeduct și canalizare.

Crearea grupurilor pe interese și pe vârste, a cluburilor de pictură, artizanat, artă dramatică (dans, muzică, teatru), organizarea atelierelor de brodat, olărit, croșetat sunt doar câteva opțiuni identificate de viitorii beneficiari ai Centrului Cultural Multifuncțional la întâlnirile publice. În afară de acestea, cetățenii au mai propus instalarea unui panou informativ și contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor din preajma Centrului  Cultural Multifuncțional.

De asemenea, în cadrul întâlnirilor publice, cetățenii Cartierelor Berești și Vasilica au avut posibilitatea să acorde diverse întrebări primarului municipiului Ungheni, Alexandru Ambros, care au vizat atât subiectul creării noului centru, cât și alte subiecte de interes pentru locuitorii acestor cartiere.

În acest sens, primarul municipiului Ungheni a subliniat faptul că autoritățile publice locale sunt deschise pentru discuții cu cetățenii și identificarea soluțiilor în comun, îndemnându-i să se implice cât mai activ în activitățile de dezvoltare a localității.

Amintim că, la sfârșitul lunii mai a fost semnat acordul de finanțare cu Fundația de Solidaritate a Poloniei în Republica Moldova, care a oferit susținere financiară de aproape 399.764 de lei în cadrul Fondului de Granturi Mici pentru implementarea proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Contribuția Primăriei municipiului Ungheni este de 800.000 de lei, iar cea a Consiliul Raional – 700.000 de lei.

Revitalizarea urbană – soluții pentru dezvoltarea municipiului Ungheni

Written by admin on 19 iulie 2017. Posted in Știri

Pe data de 05 iulie 2017 a avut loc o vizită de documentare a delegației experților din Polonia în municipiul Ungheni pentru identificarea capacităților actorilor locali (agenți economici, administrația publică locală, societatea civilă) în elaborarea și implementarea politicilor locale de revitalizare urbană.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Economice al Poloniei, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale (Solidarity Fund PL), administrația publică locală, reprezentanți ai societății civile și agenți economici din municipiul Ungheni.

În cadrul vizitei experții din Polonia au prezentat exemple de bune practici în implementarea politicilor de revitalizare urbană din orașul polonez Starachowice. Prin identificarea și soluționarea unor problemelor concrete din oraș se urmărește creșterea calității vieții cetățenilor. Un accent deosebit s-a pus pe importanța participării active a societății civile, a organizațiilor non – guvernamentale și a agenților economici în dezvoltarea urbană. În acest sens, experții polonezi au purtat discuții cu agenții economici prezenți la eveniment, fiind interesați  de nivelul de implicare a acestora în identificarea și soluționarea problemelor municipiului Ungheni.

Banca supradimensională acum și la Ungheni! (foto)

Written by admin on 17 iulie 2017. Posted in Știri

O nouă instalație urbană înfrumusețează scuarul din fața Primăriei municipiului Ungheni. Este vorba de un scaun supradimensionat ornamentat cu elementul tradițional de pe covoarele Moldovenești- „Steaua”. Instalată la inițiativa comunității și cu sprijinul autorităților publice locale din municipiul Ungheni, această bancă este un proiect K Lumea care are drept scop încadrarea în spațiile urbane a simbolurilor de pe covoarele țesute.

„Steaua – ornament tradițional de pe covoarele basarabene, numit și luceafărul, ochii cerului este simbol al destinului individual.Ca motiv decorativ este asemuită  cu „steaua călăuzitoare a magilor, care ne ghidează prin viață” a explicat Nata Albot, fondatoarea Asociației Klumea, prezentă la evenimentul de inaugurare a băncii gigant,care s-a desfășurat pe data de 14 iulie 2017.

„Primăria municipiului Ungheni susține inițiativele comunitare și mai ales implicarea activă a tinerilor dornici să contribuie la promovarea imaginii localității noastre. Sperăm ca această nouă instalație urbană să devină un punct de atracție a vizitatorilor, un loc de a petrece timpul liber, de a citi o carte și nu în ultimul rând, un element care să ne reamintească de identitatea noastră națională” a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Lucrări de renovare a străzilor în cartierele Tineretului, Centru și Dănuțeni

Written by admin on 10 iulie 2017. Posted in Fără categorie

În curând, locuitorii de pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Ungheni vor avea un drum mai bun. La începutul lunii iunie au fost demarate lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere, etapa II a acestei străzi pe porțiunea cuprinsă între str. Romană și str. Mihai Eminescu. Costul estimativ al lucrărilor care vor fi executate este de 2,3 mln lei.

De asemenea, au fost demarate lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei din asfalt a străzii Ghenadie Crestiuc și a intrărilor în curțile blocurilor adiacente acestei străzi. Costul estimativ al lucrărilor este de aproximativ 3 mln lei.

Ca o continuitate a lucrărilor de reparație a drumurilor în varianta albă începute în 2015, au fost inițiate lucrări de reparație și a unor străzi din cartierul Dănuțeni. Potrivit viceprimarului municipiului Ungheni, Cristofor Codreanu, vor fi executate lucrări de reparație pe următoarele străzi: Crihan, Doina Aldea – Teodorovici, Trandafirilor, Cazacu, Doncev, Ion Aldea – Teodorovici, Moruzi și Independenței pe o lungime de circa 3,6 km cu o suprafață de aproximativ 13 mii m². Conform contractului de antrepriză, costul lucrărilor de reparație a acestor străzi este estimat de circa 1,8mln. lei alocați din Fondul Rutier și contribuție din Bugetul Local.

La începutul lunii iulie 2017 vor începe lucrările de construcție a rețelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale pe strada Cocostârcilor din cartierul Dănuțeni. Totodată această stradă va fi reparată în variantă albă. În scurt timp, după inițierea unui concurs și identificarea antreprenorului, vom reîncepe și lucrările de construcție a tronsoanelor pentru evacuarea apelor pluviale din străzile Ștefan cel Mare și Decebal” a menționat Cristofor Codreanu, viceprimarul municipiului Ungheni.

Decizii ale Consiliului municipal Ungheni din 24 iunie 2017

Written by admin on 10 iulie 2017. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 4/1
din  24.06.2017

Cu privire la pregătirea locurilor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436– XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dl Petru Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017, în scopul creării condiţiilor necesare pentru odihnă şi agrement în mun. Ungheni în perioada sezonului estival 2017, Consiliul Municipal

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Petru Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017.
 2. Se pune în sarcina administratorului Î.M. ,,Servicii Comunale Ungheni” (Gh. Ciobanu):

  a) să asigure monitorizarea zonelor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pe parcursul perioadei estivale;

  b) să asigure buna organizare și activitate a salvamarilor la plajele de la r. Prut şi lacul Delia.

 3. Sectorul de poliţie nr. 1, mun. Ungheni, a IP Ungheni:

  a) va întreprinde măsuri de asigurare a ordinii publice în zonele de odihnă şi agrement din Ungheni și va intensifica inspectarea acestora;

  b) va interziuce accesul mijloacelor de transport particular în parcuri, scuaruri, pe plajele din mun. Ungheni.

 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Langa Petru, viceprimar.

 

DECIZIE  nr. 4/2
din  24.06.2017

Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Deciziei Consiliului Orășenesc Ungheni nr. 8/5 din 09.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2017, în a doua lectură”,

Consiliul Municipal

DECIDE :

 1. Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2017, conform anexelor nr. 1 – 2, parte componentă a prezentei decizii.
 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef a Primăriei municipiului Ungheni.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

Vezi aici toate deciziile Consiliului municipal Ungheni din 24 iunie 2017

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni