Author Archive

Or. Carmel, Israel – Acord semnat în august 2007

Written by admin on 28 februarie 2012. Posted in Carmel, Israel, Orașe înfrățite

Primarii or.Carmel si Ungheni Akram Hasson (stinga) si Alexandru Ambros (dreapta)- mai 2008

 • Dezvoltarea şi promovarea schimbului comercial şi economic
 • Schimbul de elevi în perioada vacanţei de vară
 • Organizarea misiunilor economice
 • Schimbul informaţiilor despre istoria, cultura şi tradiţiile celor două oraşe.
 • Participarea la evenimentele cu caracter cultural şi sportiv.
 • Schimbul de expeienţă între instituţiile de învăţămînt
 • Vizitele delegaţiilor , reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi consiliilor orăşeneşti din ambele oraşe

Activitati realizate

Schimbul de elevi în perioada vacanţei de vară – 2007, 2008, 2009

Vizitele delegaţiilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi consiliilor orăşeneşti din ambele oraşe – la zilele orașului 2007, 2008,2009, 2011

Carmel 2006_Copii din Ungheni

Carmel_mai 2008 De ziua independentei st.Israel

Grupul de copii din Israel in Molodova_August 2007

Grupul din Israel la tabara Plus Armonie_2007

Acord de Înfrățire semnat cu mun. Auce, Letonia în August 2010

Written by admin on 27 februarie 2012. Posted in Auce, Letonia, Orașe înfrățite

Ansamblul Do-Re-Mi din or.Ungheni _Auce iulie 2011Colaborarea  partenerilor din or. Ungheni și regiunea Auce  este  bazată pe următoarele domenii:

 1. Dezvoltarea şi promovarea schimbului comercial şi economic
 2. Schimbul informaţiilor despre istoria, cultura, sportul şi tradiţiile celor două oraşe.
 3.  Schimbul de experienţă şi informaţii privind protecţia mediului natural
 4.  Schimbul de experienţă în domeniul  dezvoltării economiei de piaţa
 5.  Schimbul de experienţă în domeniul  colaborării cu orașele înfrățite
 6.   Schimbul delegațiilor de tineret participanți la evenimente caracter cultural , educativ și sportiv
 7.  Schimbul delegațiilor oficiale

Activități realizate

Schimb de delegații la zilele orașelor –  2010, 2011

Participarea delegației din or.Aucela Forumul Regionalde Investiții din or.Ungheni-octombrie 2009

Participarea orchestrei de jazz  ”Accelerat” de la școala de muzică din Ungheni la festivalul de Muzică și Dans din or.Auce, Letonia – iulie 2010

Deplasarea unui grup de elevi de la liceele din Ungheni în or.Auce pentru participarea la  proiectul ”Tineretul creativ in cunoașterea mediului”, 4-9 iulie 2011

Participarea ansamblului ”Struguraș” la Festivalulde Dans din or. Auce – iulie 2011

Participarea corului de la școala medie din or.Auce la festivalul de muzică și Dans ”Hora de la prut ” din Ungheni- mai 2011

Ansamblul Struguras la Festivalul de Dans din or.Auce_ iulie 2011

Proiectul-”Tineretul-creativ-in-cunoașterea-mediului”-Auce-4_9-iulie-2011

Orchestra de jazz ”Accelerat” de la scoala de muzica din Ungheni la Festivalul de Muzica si Dans din or.Auce, Letonia – iulie 2010

Grupul din Ungheni în activitățile proiectului ”Tineretul creativ in cunoașterea mediului” , Auce 4-9 iulie 2011

Delegatia din Auce Letonia la Forumul Economic _Ungheni oct 2009

Corul Tikai- Ta din Auce la festivalul Hora de la Prut din Ungheni_mai 2011

Ansamblul Struguras din Ungheni la Festivalul de dans din or.Auce_iulie 2011Ansamblul Do-Re-Mi din or.Ungheni _Auce iulie 2011

Ansamblul Struguras la Festivalul de Dans din or.Auce_ iulie 2011

Proiectul-”Tineretul-creativ-in-cunoașterea-mediului”-Auce-4_9-iulie-2011

Orchestra de jazz ”Accelerat” de la scoala de muzica din Ungheni la Festivalul de Muzica si Dans din or.Auce, Letonia – iulie 2010

Grupul din Ungheni în activitățile proiectului ”Tineretul creativ in cunoașterea mediului” , Auce 4-9 iulie 2011

Delegatia din Auce Letonia la Forumul Economic _Ungheni oct 2009

Corul Tikai- Ta din Auce la festivalul Hora de la Prut din Ungheni_mai 2011

Ansamblul Struguras din Ungheni la Festivalul de dans din or.Auce_iulie 2011

Atenţie: concurs! Inovaţia – fundament pentru iniţierea antreprenoriatului Atenţie: concurs! Inovaţia – fundament pentru iniţierea antreprenoriatului

Written by admin on 25 februarie 2012. Posted in Știri

Primăria Ungheni şi Centrul de Excelenţă ACASA (Training şi Consultanţă) din cadrul Asociaţiei pentru Caritate şi Asistenţă Socială „ACASA” lansează programul de formare  „Dezvoltarea antreprenoriatului social”.

Programul va demonstra cum să iniţiaţi o afacere prin:

Finanţare obţinută din aplicaţii de proiecte;

Contractarea de credite;

Autofinanţare.

Veţi invata: abilităţi necesare unui antreprenor de succes; identificarea oportunităţilor de afaceri profitabile; evaluarea rapidă a viabilităţii unei idei;         etapele de transpunere a ideii de afaceri în realitate; strategii de dezvoltare durabilă a afacerilor; elaborarea planului de afaceri.

La finalul Programului va fi organizat un concurs al celor mai originale şi viabile idei de antreprenoriat/ proiecte generatoare de venit.

O nouă modalitate de înscriere a copiilor la grădiniţe

Written by admin on 25 februarie 2012. Posted in Știri

De acum înainte, copiii vor fi înscrişi la grădiniţă conform unui regulament, adoptat la şedinţa

Consiliul Orăşenesc din 17 februarie curent.
Astfel, pe lîngă primărie se instituie Consiliul de înscriere a copiilor în instituţia preşcolară. Acesta va avea cîteva responsabilităţi importante, printre care: va reînnoi baza de date cu privire la numărul copiilor de vîrstă preşcolară din oraş, va examina cererile părinţilor privind înscrierea copiilor lor în grădiniţe şi va lua deciziile de rigoarei, va veni către Consiliul orăşenesc cu informaţii şi propuneri de îmbunătăţire a situaţiei în domeniu, va conlucra cu managerii instituţiilor preşcolare în scopul respectării actelor normative cu privire la completarea grupelor de copii.

În conformitate cu regulamentul respectiv, cererile de înscriere a copiilor în grădiniţe vor fi depuse la secretarul Consiliului de înscriere, în biroul 203 (Primăria Ungheni).

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni