Author Archive

Comunicat informativ

Written by admin on 2 mai 2012. Posted in Fără categorie

La data de 17.05.2012, ora 10:00 Primăria orașului Ungheni desfășoară concurs prin cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea lucrărilor de reparaţie a stadionului orăşenesc din or. Ungheni.

Date de contact:
Adresa: orașul Ungheni, strada Națională, 7, birou 503
Telefon: 0236 26501, 0236 23696
E-mail: gaviucvasile@gmail.com

Decizii Cosiliul orășenesc Ungheni 20.04.2012

Written by admin on 2 mai 2012. Posted in Decizii

 REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

Şedinţa ordinară

din 20.04. 2012

DECIZIE 2/1 

I. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2011 – 2012 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2012 – 2013

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de directorul S.A. „Comgaz-Plus” (dl I. Marcoci) ,,Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2011 – 2012 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2012 – 2013”, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de directorul S.A. „Comgaz-Plus” (dl I. Marcoci) ,,Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2011 – 2012 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2012 – 2013”.

2. Se pune în sarcina directorului S.A. „Comgaz-Plus”, (dl I. Marcoci):

2.1. Să întreprindă măsuri de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, cu prezentarea informaţiei în cadrul şedinţelor ulterioare ale Consiliului Orăşenesc.

2.2. Să asigure acumularea datoriilor debitoare de la consumatorii de energie termică din oraş, în termen pînă la 01.11.2012.

2.3. Să asigure achitarea, maximal posibilă, a datoriilor creditoare, în termen pînă la 01.11.2012.

2.4. Să asigure efectuarea lucrărilor de pregătire a reţelelor termice către noul sezon de încălzire, în termen pînă la 15.10.2012.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului,  dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE 2/2

            II.  Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc  Ungheni nr. 8/1 din 26.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare”

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dl D. Radu, viceprimar al oraşului Ungheni şi de dl D. Bîlici, administratorul Întreprinderii Mixte ,,AVE Ungheni” SRL, privind activitatea întreprinderii şi metodologia formării tarifelor pentru evacuarea deşeurilor, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

            1. Se ia act de informaţiile prezentate de dl D. Radu, viceprimar al oraşului Ungheni şi de      dl D. Bîlici, administratorul Întreprinderii Mixte ,,AVE Ungheni” SRL, privind activitatea întreprinderii şi metodologia formării tarifelor pentru evacuarea deşeurilor.

            2. Se menţin în vigoare tarifele aprobate pentru evacuarea deşeurilor, aprobate prin decizia Consiliului Orăşenesc  Ungheni nr. 8/1 din 26.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare”.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului,  dlui Alexandru Ambros.

Aviz!

Written by admin on 30 aprilie 2012. Posted in Știri

 

ÎM  “Servicii Comunale Ungheni” angajează:
– conducători auto, categoria C
– lucrători  necalificaţi
– măturători
Relaţii la tel. (236)30101
N.B! Întreprinderea va acoperi cheltuielile de transport pentru angajaţii ce locuiesc în afara oraşului Ungheni.

Felicitare cu ocazia sărbătorii Ziua profesională a lucrătorilor din gospodăria comunală

Written by admin on 29 aprilie 2012. Posted in Știri

 

Stimaţi angajaţi ai întreprinderilor  de deservire comunală,

În ultima duminică a lunii aprilie, sărbătorim Ziua  profesională a lucrătorilor din gospodăria comunală. Cu acest prilej, aducem sincere felicitări celor care activează în acest domeniu, le urăm sănătate, bunăstare şi realizări importante în activitatea atît de necesară pentru viaţa de zi cu zi.

Ne exprimăm  respectul pentru munca pe care o depuneţi, pentru  dăruirea de sine de care daţi dovadă. Vă dorim multă   putere, răbdare, mai puţini răuplatnici şi cît mai mulţi cetăţeni conştiincioşi.

Cu respect, Aleaxndru Ambros,
primarul oraşului Ungheni

Felicitare cu ocazia sărbătorii Ziua profesională a bibliotecarului

Written by admin on 27 aprilie 2012. Posted in Știri

 

Stimaţi lucrători ai bibliotecilor,
A devenit deja o tradiţie de a sărbători ziua profesională a bibliotecarului pe 23 aprilie. Cu această ocazie, vă adresez sincere felicitări, însoţite de urări de sănătate, prosperitate şi împliniri în munca pe care o depuneţi în slujba cărţii şi a culturii. Este încă un prilej de a vă exprima stima şi aprecierea pe care o meritaţi.
Vă mulţumim pentru prezenţa activă în viaţa publică a oraşului. Să vă bucuraţi mereu de lumina speranţei, de stima tuturor celor care vă înconjoară.

Cu mult respect, Alexandru Ambros,
primarul oraşului Ungheni

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni