Author Archive

Decizii Consiliul Orășănesc Ungheni 06.06.2012

Written by admin on 18 iunie 2012. Posted in Decizii

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI

Şedinţa ordinară

din 06.06. 2012


DECIZII

III/I. Cu privire la activitatea Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dna A.Ciocîrlan, directorul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni privind activitatea CRRT Ungheni, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

            1. Se ia act de informaţia prezentată de dna A.Ciocîrlan, directorul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni.

2. Se pune în sarcina  directorului CRRT Ungheni (dna A. Ciocîrlan):

a) să utilizeze mai eficient capacităţile Centrului, precum şi întreprinderea măsurilor de diversificare a serviciilor şi activităţilor desfăşurate;
b) implicarea tinerilor prin intermediul Centrului la soluţionarea unor probleme cu care se confruntă oraşul Ungheni;
c) să întreprindă măsuri de optimizare şi folosire raţională a surselor energetice, termice, apei etc.;
d) să mediatizeze cu regularitate, prin diferite mijloace de informare în masă, activitatea desfăşurată de CRRT Ungheni.

3. Controlul asupra executării acestei decizii se pune în seama dlui Eduard Balan, viceprimar.

Comunicat informativ

Written by admin on 15 iunie 2012. Posted in Fără categorie

La data de 27.06.2012, ora 10:00 Primăria orașului Ungheni desfășoară concurs prin cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea serviciilor de alimentaţie publică pentru 21 de persoane social-vulnerabile pentru perioada  semestru II a anului 2012.

Date de contact:
Adresa: orașul Ungheni, strada Națională, 7, birou 503
Telefon: 0236 26501, 0236 23696
E-mail: gaviucvasile@gmail.com

Ungheniul a fost filmat de la înălţimea zborului de pasăre

Written by admin on 15 iunie 2012. Posted in Știri

Ungheniul a fost filmat de la înălţimea zborului de pasăreAcum două săptămîni, un balon cu aer cald s-a ridicat deasupra Ungheniului, la înălţimea de circa 280 de metri şi a plutit în aer mai bine de o oră. Pentru prima oară în istoria localităţii, Ungheniul a fost filmat de la înălţimea zborului de pasăre. Au fost făcute şi sute de fotografii.

În scurt timp, va fi lansat un film promoţional, realizat de un studiou celebru de film din Chişinău – OWH. Va fi editat şi un album de excepţie, care va cuprinde aproape o sută de fotografii ce surprind cele mai frumoase locuri din Ungheni.

Cele două produse promoţionale fac parte din şirul de acţiuni prilejuite de aniversarea a 550-a de la prima atestare documentară a localităţii şi au putut fi realizate, graţie Proiectului “Abordarea integrală a durabilităţii producţiei de turism”, cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Reparaţia drumurilor, cea mai mare problemă a oraşului Ungheni

Written by admin on 15 iunie 2012. Posted in Știri

Despre reuşitele şi nereuşitele autorităţilor din Ungheni au discutat invitaţii unei ediţii speciale, din cadrul campaniei “Cere-i socoteală primarului tău” de la Publika TV, în ziua de 8 iunie.
Emisiunea a fost realizată cu ocazia împlinirii unui an de la alegerile locale.

Cea mai mare problemă, potrivit locuitorilor oraşului, sînt drumurile deteriorate. Primăria însă, de una singură, nu are cum s-o soluţioneze. “Bugetul oraşului nu este suficient pentru susţinerea acestei carcase urbanistice”, afirmă primarul Alexandru Ambros, explicînd, totodată: “Bugetul oraşului Ungheni se formează ca bugetul oricărei altei localităţi rurale şi este mai mare doar din cauza numărului mai mare al populaţiei”. “Dacă vom obţine statut de municipiu, gestionarea impozitelor care vor veni din taxele pentru drum vor fi îndreptate anume în această direcţie”, a precizat viceprimarul de Ungheni, Cristofor Codreanu.

“Rezolvarea problemei ţine nu numai de competenţa primăriei. Trebuie să se pună în discuţie această problemă la nivel de stat, astfel ca drumurile locale să aibă un suport financiar prin taxe, impozite rutiere”, a subliniat Ghenadie Moroi, consilier local.

Felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”

Written by admin on 15 iunie 2012. Posted in Știri

Stimaţi  lucrători și vererani din domeniul medicinii și farmaceuticii,

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”, în numele Primăriei şi al meu personal, adresez  cele mai  sincere felicitări şi urări de bine tuturor medicilor, asistenților medicali, lucrătorilor farmaceutici și  personalului tehnic, precum şi cadrelor didactice  ce activează în acest domeniu.

Sănătatea este cea mai de preţ comoară a unui om. Numai omul sănătos poate produce bunuri, genera bogăţii materiale şi spirituale, poate participa activ la dezvoltarea societăţii, iar medicul este cel ce vine în ajutor pentru a soluţiona problemele de sănătate. Merită admirație devotamentul și angajamentul dumneavoastră profesional, modul  în care vă implicaţi în tratarea bolilor şi sacrificiul de care daţi dovadă zi de zi. Vă transmitem sincere mulţumiri pentru neobosita trudă  și profesionalismul în salvarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, pentru sîrguinţa şi căldura omenească ce o dăruiţi pacienţilor dumneavoastră.

Vă doresc multă sănătate, prosperitate, optimism, succese în plan profesional și personal.

Cu mult respect, Alexandru Ambros,
primarul oraşului Ungheni

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni