Author Archive

Planului de activitate al Consiliului

Written by admin on 16 februarie 2012. Posted in Calendar agendă

DECIZIE 11/3

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului

Orăşenesc Ungheni pentru trimestru I al anului 2012

            În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru trimestrul I al anului 2012, conform anexei.

2. Secretarului Consiliului Orăşenesc, dl Tudor Gavriliuc, va prezenta la sfîrşitului fiecărui trimestru o notă informativă despre mersul executării deciziilor adoptate de Consiliul Orăşenesc Ungheni.

 Anexă

la decizia Consiliului  Orăşenesc

nr. 11/3  din 09.12.2011

 

Planul de activitate

al Consiliului Orăşenesc Ungheni  pentru trimestru  I al anului 2012

Data convocării Denumirea chestiunii Termenul prezentării materialelor Responsabil de îndeplinire
10.02.2011 1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a             or. Ungheni pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul  2012. 31.01.2012

 

S. Postolachi, seful Secţiei de poliţie a       or. Ungheni

 

2. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni în    anul 2011. 31.01.2012

 

T. Pavliuc, contabil-şef
3. Diverse.
30.03.2011 1. Cu privire la activitatea SA ,,Comgaz-Plus” pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul  2012. 20.03.2012

 

I. Marcoci, director              SA ,,Comgaz-Plus”
2. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc  Ungheni nr. 8/1 din 19.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare” 20.03.2012 D. Radu, viceprimar
3. Cu privire la inventarierea fondului locativ de stat din oraşul Ungheni 20.03.2012 D. Radu, viceprimar
  4. Diverse.

 

 

Geografie

Written by admin on 16 februarie 2012. Posted in Geografie

Ungheni este un oraş în Republica Moldova, situat în partea de vest-centru, pe malul Prutului, în dreptul satului omonim din România, cu care a alcătuit în trecut aceeaşi localitate. Oraşul se extinde pe o lungime de 9 kilometri de-a lungul frontierei cu România, fiind situat la o înălţime de 62 de metri deasupra nivelului mării.

Suprafaţa totală a localităţii este de 16,4 km p. Această suprafaţă, relativ mică, se datorează faptului că oraşul nu dispune de terenuri cu destinaţie agricolă.

ungheni, geografie

 

Pe Ambasadorul SUA în R.Moldova l-a încălzit căldura unghenenilor

Written by admin on 13 februarie 2012. Posted in Știri

Ambasadorul SUA în Ungheni, Alexandru Amros„Cunoştinţa cu Republica Moldova nu ar fi fost completă fără a vizita Ungheniul”, a declarat  Excelenţa Sa Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al SUA în R. Moldova, William H. Moser, în cadrul vizitei sale la Ungheni, pe 8 februarie curent.

„E minunat că mă aflu astăzi la Ungheni, căci unul dintre scopurile mele este să ies în afara Chișinăului cît mai des. Pentru mine, ca ambasador al SUA în R.Moldova, este important să aud punctele de vedere ale tuturor reprezentanţilor societății din țara în care mă aflu”, a mai spus dînsul.

Într-o atmosferă călduroasă, la o ceaşcă de cafea, gazdele, în frunte cu primarul Alexandru Ambros, i-au făcut cunoștință înaltului oaspete cu situația socio-economică a orașului Ungheni. În prezentarea sa, Alexandru Ambros a ținut să accentueze punctele forte ale localităţii, precum și să remarce că relațiile moldo-americane sînt de succes la Ungheni.

STOP pentru comerţul stradal!

Written by admin on 13 februarie 2012. Posted in Știri

Primăria oraşului Ungheni aduce la cunoştinţă că, în baza Dispoziţiei primarului de Ungheni nr. 25-02/1-06 din 01.02.2012, începînd cu 16 februarie 2012 este interzis comerţul pe trotuarul din strada Vasile Alecsandri, precum şi pe alte porţiuni de străzi din preajma pieţei comerciale centrale.

În legătură cu acest fapt, Primăria a solicitat administraţiei pieţei comerciale centrale (strada  Vlad Ţepeş 15) oferirea unui număr suficient de locuri de comerţ în piaţă pentru persoanele vizate. Pentru a beneficia de un loc de vînzare în piaţă, este necesar să vă adresaţi, pînă la 12 februarie,  administratorului Dumitru Malanciuc.

Pensionarii şi invalizii vor fi scutiţi de plata taxei de piaţă. 

Au pus la cale noi planuri

Written by admin on 13 februarie 2012. Posted in Știri

Pe 1 februarie, la iniţiativa Asociaţiei pentru Caritate şi Asistenţă Socială ACASA, la Primăria Ungheni a avut loc o intîlnire cu reprezentanţi ai societăţii civile, în cadrul căreia s-a discutat programul de training oferit de către Asociaţia ACASA, dar şi despre posibilităţile de dezvoltare a localităţii.

Astfel, pentru raionul Ungheni va fi lansat în curînd concursul de înscriere la training-ul “Dezvoltarea antreprenoriatului social”, pentru reprezentanţii societăţii civile, ai businessului mic şi mijlociu.

La final, primarul Alexandru Ambros i-a înmînat Feliciei Creţu, director executiv ACASA, o scrisoare de gratitudine “pentru atitudine civică exemplară în soluţionarea problemelor de protecţie a persoanelor vulnerabile şi integrare a lor în societate”. De notat că Asociaţia ACASA s-a implicat în susţinerea mai multor proiecte sociale la Ungheni, printre care: Centrul de reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, Centrul „Casa pentru toti”, Gradiniţa „Guguţă”. 

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni