Author Archive

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL DE POEZIE, MUZICĂ ȘI DANS „ÎMI IUBESC ORAȘUL MEU NATAL”

Written by admin on 15 noiembrie 2017. Posted in Noutăți

Proiect  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” 

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească  Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Proiectul este cofinanțat de  către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”. 

Dacă eşti o persoană talentată, îți poți exprima sentimentele prin versuri, îți place muzica și dansul, ești un promotor al muzicii ușoare sau populare, atunci înscrie-te să participi la Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”.

La Ungheni s-a desfășurat Conferința științifico-practică: „Experienţe de succes şi perspective în incluziune”

Written by admin on 13 noiembrie 2017. Posted in Noutăți

În perioada 2-3 noiembrie 2017 municipiul Ungheni a fost gazda unui eveniment de importanță majoră organizat de Emiliei Cucuruzac, directoarea creșei – grădiniță incluzivă „Guguță” din Ungheni. În premieră a fost desfășurată o conferință internațională științifico – practică cu genericul „Experienţe de succes şi perspective în incluziune”.

La conferință au participat experți din Irlanda, Germania, Portugalia, reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova, doctori în știință, doctori conferențiari, profesori universitari, cercetători științifici, reprezentanți ai autorităților publice locale și raionale, directori de instituții școlare și preșcolare din Ungheni și din
alte raioane ale Republicii Moldova, reprezentanți a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, părinți.

Pe parcursul a două zile au fost desfășurate un șir de activități cu caracter științifico-practic ce au avut drept scop abordarea problemei ce ține de incluziunea copiilor cu nevoi speciale. Pe lângă materialele științifice prezentate în cadrul conferinței, au fost întreprinse vizite la Serviciul de asistență psihopedagogică, „Casa pentru toți”, creșa-grădiniță incluzivă ,,Guguță” din Ungheni. Experții internaționali și cei locali au apreciat bunele practici existente la grădinița incluzivă „Guguță” specificând că ar putea servi drept exemplu și pentru alte instituții din localitate și chiar din țară.

ANUNȚ PRIVIND SERATA MUZICAL – LITERARĂ „CAFENEAUA CULTURALĂ”

Written by admin on 13 noiembrie 2017. Posted in Noutăți

Proiect „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

 

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”.

Dacă eşti o persoană talentată, îți place muzica și literatura, ești un promotor al valorilor și muzicii populare, atunci înscrie-te să participi la serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni