Author Archive

Servicii de Supervizare tehnică a lucrărilor

Written by admin on 15 octombrie 2018. Posted in Noutăți

„Mod sănătos de viaţă asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă”, Nr. Contract de Grant 83248937

 

Primăria municipiului Ungheni intenționează să atribuie un contract de prestare a serviciilor de Supervizare tehnică a lucrărilor de amenajare a două mini-stadioane în municipiul Ungheni în cadrul proiectului „Mod sănătos de viaţă asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă”, Contract de Grant Nr. 83248937 cu asistența financiară oferită în cadrul Programului Uniunii Europene, Programul de Cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina.

Anunțul de participare și caietul de sarcini sunt disponibile AICI, versiune DOC și AICI versiune PDF.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 22 octombrie 2018, ora 16:00.

Informaţiile adiţionale posibile sau clarificările/întrebările vor fi publicate pe pagina web http://ungheni.md/.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon: (+373) 236 2 53 09

E-mail: crddlr.ungheni@gmail.com; primaria.ungheni@gmail.com

Ideea ta contează și orașul revitalizează!

Written by admin on 12 octombrie 2018. Posted in Noutăți

În curând, în municipiul Ungheni va fi implementat un nou Program de Revitalizare Urbană. Acesta va fi realizat în cadrul proiectului „Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă” susținut financiar de Guvernul Poloniei.

„Municipiul Ungheni este unul dintre beneficiarii acestui proiect, iar analiza aprofundată a celor 7 cartiere realizată în cadrul programului de revitalizare, ne-a ajutat să identificăm zonele unde trebuie să intervenim în mod prioritar. În baza studierii indicatorilor sociali, economici, spațiali și de mediu (număr familii vulnerabile, număr șomeri, infracțiuni, riscul dezastrelor naturale, existența serviciilor publice, etc.) a fost selectată zona care necesită cea mai mare intervenție pentru revitalizare, și anume cartierul Ungheni Vale” a explicat viceprimarul municipiului Ungheni, Eduard Balan, responsabil de revitalizare urbană din cadrul primăriei Ungheni.

Pentru informarea și consultarea locuitorilor din zonă privind proiectul ce urmează a fi implementat aici, în perioada iulie – septembrie 2018, primăria a organizat un șir de evenimente și întâlniri cu cetățenii. La 15 septembrie 2018, de ziua globală a curățeniei locuitorii au fost invitați să participe la salubrizarea cartierului, iar pe data de 21 septembrie, au fost desfășurate activități dedicate hramului cartierului Ungheni Vale. De hram cetățenii au avut parte de un program deosebit: o prezentare a celor mai frumoși cai de rasă din țară, participanți la campionatele naționale și internaționale, un moment artistic oferit de studioul muzical „Do-re-micii” și Palatul de Cultură și de alte suprize plăcute.

Capacități sporite pentru evaluarea riscurilor de dezastre pentru municipiului Ungheni

Written by admin on 8 octombrie 2018. Posted in Noutăți, Proiect Risc dezastre naturale

Comunicat de presă
Ungheni
08.10.2018

În perioada 1-4 octombrie 2018, orașul Ararat, Armenia a găzduit a treia ședință de lucru și schimb de experiență (LES) la care au luat parte reprezentanții partenerilor proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” (CapaCities).

În cadrul şedinţei de lucru punctele focale au prezentat evoluția proiectului pentru primele opt luni de implementare, rezultatele procesului de identificare a riscurilor la nivel local şi modalităţile de implicare a factorilor interesaţi, fiind stimulate discuţii privind metodologia de analiză şi evaluare a riscurilor de dezastre, planificarea spațială, codurile în construcții, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.

Municipiul Ungheni și Sectorul 5 al Municipiului București s-au înfrățit

Written by admin on 8 octombrie 2018. Posted in Noutăți

Pe data de 28 septembrie 2018, la București, într-o atmosferă solemnă, a avut loc un eveniment de importanță deosebită și anume, semnarea Acordului de Cooperare între Municipiul Ungheni și Sectorul 5 al Municipiului București. Înfrățirea celor două autorități locale s-a desfășurat în cadrul Campaniei Naționale „Centenar prin înfrățiri” și va avea ca scop dezvoltarea relațiilor de colaborare în domenii de interes reciproc și schimb de experiență și bune practici.

În cadrului evenimentelor părțile și-au exprimat emoțiile de bucurie și convingerea că acest moment istoric va da roade frumoase și va fortifica legăturile de prietenie între comunitățile pe care le reprezintă.

„E frumoasă modalitatea de a depăși orice fel de granițe prin spiritualitate și gânduri comune. Am fost la Ungheni și am văzut copii care dansau dansuri populare românești cu o vigoare incredibilă, am văzut copii foarte talentați în arte plastice, sculptură, pictură. Asta se întâmplă la Ungheni, la frații noștri români, care în afară de faptul că trebuie să ne simtă aproape, trebuie să și le dovedim că le suntem aproape, mai ales prin a le împărtăși din experiența noastră” a declarat Daniel Florea, primarul Sectorului 5 al Municipiului București.

DISPOZIŢIE nr. 253-02/1-07 din 01.10.2018 cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 2 octombrie 2018. Posted in Agenda / Ședințe

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 12.10.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi: 

ORDINEA DE ZI: 

  1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al municipiului Ungheni către perioada rece a anului 2017-2018

Raportor: L. Bernic, viceprimar

2 . Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 9 luni ale anului 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la activitatea Pieței Centrale din mun. Ungheni și măsurile întreprinse de amenajare a pieței

Raportor: D. Malanciuc, administratorul Pieței Centrale din mun. Ungheni

  1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt, din subordinea Primăriei Municipiului Ungheni, pentru noul an de studii

Raportor: E. Balan, viceprimar

  1. Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CM Ungheni, V. Gaviuc, jurist

  1. Diverse

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

 

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 10.10.2018, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 10.10.2018, ora 16:00, biroul – CIC. 
  1. Comisia Socială – 11.10.2018, ora 15:00, biroul – CIC.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni