Au învățat despre bunele practici de colectare selectivă a deșeurilor și compostare în municipiul Galați, România

Written by admin on 11 martie 2019. Posted in Fără categorie

Comunicat de presă

11 martie 2019, municipiul Ungheni

În perioada 25 februarie – 2 martie 2019 a avut loc vizita de studiu a reprezentanților Primăriei municipiului Ungheni, Primăriei municipiului Kutaisi și Uniunii Oamenilor de Știință Imereti „Spectri” din Georgia în municipiul Galați, România cu scopul de a face un schimb de experiență privind sistemul de management al deșeurilor și practica compostării deșeurilor vegetale în municipiul Galați/România. 

Activitatea este parte componentă a proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN /2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni / Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știință Imereti „Spectri”/Georgia.

Agenda vizitei de studiu în Galați a inclus un șir de activități, printre care: prezentarea sistemului de management al deșeurilor în municipiul Galați, vizitarea stațiilor de sortare și depozitare a deșeurilor, organizarea și desfășurarea unui training privind practica compostării deșeurilor în municipiul Galați, întâlnirea Comitetului de Coordonare a proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” și prezentarea raportului de progres privind activitățile desfășurate în primele 4 luni de implementare a proiectului, precum și activitățile ce urmează a fi organizate și desfășurate în perioada imediat următoare de implementare a acestuia.

„Am rămas impresionați de sistemul de management al deșeurilor din Galați. Procesul de colectare, transportare, sortare și depozitare a deșeurilor este unul bine pus la punct. Muncitorii serviciului de salubrizare lucrează în baza unui program bine stabilit și a unor instrucțiuni precise, iar monitorizarea întregului proces se face cu ajutorul aplicațiilor GPS și a hărților speciale. Implementarea unui astfel de sistem integrat are ca rezultat asigurarea curățeniei și ordinii în oraș. Cu certitudine, la capitolul colectare selectivă a deșeurilor și salubrizare a localității, municipiul Ungheni ar putea prelua din experiența municipiului Galați”, a menționat Svetlana CIOBANU, co-coordonator al proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”.

Potrivit reprezentantului Serviciului Public Ecosal Galați, Vasile Tașcă, care activează în cadrul acestui serviciu de mai mulți ani, munca nu este ușoară, dar interesantă, lucru cel mai dificil fiind educarea responsabilității civice a locuitorilor și conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor.

Întrucât proiectul „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” prevede introducerea practicii de compostare a deșeurilor biodegradabile în orașele Kutaisi și Ungheni, cei 15 reprezentanți din Georgia și Moldova au fost familiarizați cu practica compostării deșeurilor verzi din Galați. Vizitând stația de compostare a deșeurilor din Galați, delegațiile din Ungheni și Kutaisi au avut posibilitatea să vadă pe viu procesul de compostare.

În baza cunoștințelor acumulate pe parcursul vizitei de studiu, dar și a unui manual elaborat de Asociația „Tehnopol” privind compostarea deșeurilor, vor fi organizate și desfășurate ore de instruire a persoanelor responsabile de procesul de compostare în Ungheni și Kutaisi, urmând să fie construită o stație de compostare a deșeurilor verzi în Kutaisi și create câteva stații experimentale de compostare la cele 5 licee din municipiul Ungheni.

În perioada vizitei de studiu a fost organizată și întâlnirea reprezentanților orașelor Ungheni și Kutaisi cu reprezentanții autorităților publice locale ale municipiului Galați. În cadrul acestei întâlniri, Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați a asigurat echipele de implementare a proiectului de toată susținerea în procesul de implementarea a proiectului, exprimând deschiderea pentru noi colaborări.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni