×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Anunțul public privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Primăria mun. Ungheni anunță publicul interesat despre aprobarea și emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului de către Agenția de mediu în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru proiectul „Colectarea și valorificarea deșeurilor nepericuloase propusă pe terenul cu nr. Cadastral 9201105021, încăperea arendată cu nr. Cadastral 920110521.01 din str. Industrială 7, or. Ungheni”, inițiator „RECON MAC PLAST” SRL.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția medilui, precum și pe pagina web oficială: www.am.gov.md, secțiunea Acte permisive/ Registrul evaluarea impactului asupra mediului (htpp://www.mediu.gov.md/ro/content/evaluarea-impactului-asupra-mediului).

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente comentarii/observații la conținutul deciziei de avaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise  dă către autoritățile administrației publice, prevăzuți de legislația în vigoare.

Publicul interesat poate consulta, la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă și depune propuneri/observații la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

Observațiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

Pentru informații suplimentare, telefonați la: 022820779.