×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Anunț public!

Primăria municipiului
Ungheni Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al IP Centrul Cltural Multifuncțional ,,Regina Maria” din Ungheni

Calificările solicitate:
studii superioare în domeniu (studiile în domeniul culturiii, educației sunt un avantaj);
– experienţă managerială în domeniu de cel puțin 3 ani;
– cunoaşterea limbii de stat;
– cunoaşterea calculatorului;
– atitudine responsabilă faţă de obligaţiile de serviciu.

Actele necesare pentru participare la concurs:

cererea de participare la concurs şi Curriculum Vitae;
– planul de management al IP Centrul Cltural Multifuncțional ,,Regina Maria” pe termen de 4 ani;
– copia buletinului de identitate;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi/ sau specializare;
– copia carnetului de muncă;
– certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției.
Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia actelor ce confirmă gradul didactic și/sau managerial, copii ale actelor ce atestă formarea continuă etc.
În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse

Persoanele interesate vor depune actele necesare pe adresa: mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7,  biroul 401, Primăria mun. Ungheni.
Telefon:
0236 23181.

Termen limită de depunere a cererilor – 18 octombrie 2021, ora 16:00.