×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

ANUNŢ

ANUNŢ

LANSAREA  PROGRAMULUI  DE  GRANTURI  MICI_2021 

„Cetățeni activi pentru comunități durabile”/ Ediția XXII

Programul de Granturi Mici _2021 (PGM_2021) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXII  are drept scop să contribuie la crearea și consolidarea bunelor practici de participare civică în procesul de promovare a imaginii municipiului Ungheni.

PGM _ 2021 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXII  va  contribui la îmbunătățirea  gradului de conștientizare și înțelegere a importanței promovări imaginii municipiului Ungheni prin dezvoltarea parteneriatelor cu implicarea actorilor comunitari.

PGM _ 2021 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXII  va încuraja parteneriatele dintre ONG-uri, Grupuri de Inițiativă Locală, instituții publice și private, autorități publice locale și cetățeni pentru implementarea activităților de promovare a imaginii municipiului Ungheni care să fie deosebit de atractive și utile pentru cetățeni și vizitatori.

PGM _ 2021 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXII  este finanțat de  Fundaţia Comunitară Ungheni, susținută  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Locală și Instituții publice:

 1. ONG-urile, Grupurile de Iniţiativă Locală și Instituțile publice din mun. Ungheni care aplică pentru prima dată sau au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 15 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 2. ONG- urile, Grupurile de Iniţiativă Locală și Instituțile publice din mun. Ungheni care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 35 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 3. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE  DE FINANŢARE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor care vor cuprinde activități de dezvoltare a capacităților de promovare a imaginii municipiului Ungheni prin punerea în valoare a obiectivelor  istorice, culturale și de recreere în spațiile publice din cartierele orașului, cu implicarea unui număr mare de cetățeni.

Proiectele trebuie să fie adresate unui număr mare de beneficiari și în mod clar să:

 • demonstreze participarera cetățenilor în viața comunității 
 • să aducă beneficii cetațenilor din comunitate
 • să permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile
 • aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu
 • să ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

 • să vizeze scopuri realiste care pot fi atinse pe durata proiectului
 • să urmărească soluționarea participativă a problemelor abordate în comunitate
 • să nu aibă durata mai mare de 2 luni

Criteriile pentru beneficiari:

 • să fie activi în domeniile indicate
 • să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • să demonstreze capacitatea de organizare a activităților pe domeniul vizat

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • ativităţi generatoare de profit
 • construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a spațiilor publice
 • ativităţi cu caracter religios
 • ativităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici_2021 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XXII, pot fi solicitate în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni.

Tel/fax: 069936631; e-mail: inaolearciuc@gmail.com ; fc_ungheni@yahoo.com

Formulare cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul Fundaţiei Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni),  în perioada  04–15  octombrie 2021,  între orele  10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este 18 octombrie 2021, ora 16.00.

După caz, va fi organizată o  sesiunea de informare  on-line privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici _2021 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XXII.

Persoana de contact: Ina OLEARCIUC: 069936631; e-mail: inaolearciuc@gmail.com.