×

Anunț!

Primăria municipiului Ungheni
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de jurist
Persoanele interesate vor depune actele necesare (CV, copia diplomei, copia buletinului de identitate) pe adresa: mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7,  biroul 401.
Telefon pentru informații suplimentare: 0236 23181
E-mail: anticameraprimaria@gmail.com