Anunț privind recrutarea (luarea în evidență militară) a tinerilor cu anul nașterii 2002 în raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni

Written by admin on 30 octombrie 2017. Posted in Noutăți

Extras din ordinul nr. 90
Comandantului Centrului militar teritorial Ungheni
27 octombrie 2017                                                                                                        or. Ungheni

I.
În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din  18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei”, Capitolul II „Evidența militară a cetățenilor” în perioada ianuarie – martie 2018 se anunță trecerea în evidența militară la sectorul de recrutare în Centrul Militar Teritorial Ungheni a cetățenilor anul nașterii 2002.

II.
Prezentării la punctul de recrutare sînt supuși toți cetățenii din anul nașterii indicat, permanent sau temporar domiciliați pe teritoriul raionului și orașului Ungheni, raionului și orașului Călărași, raionului și orașului Nisporeni, deasemenea cetățenii  mai în vîrstă care nu au fost recrutați anterior.

III.
La înregistrare sunt obligați să se prezinte la punctul de încorporare în Centrul militar teritorial Ungheni or. Ungheni str. V. Lupu 15, Secția administrativ – militară (l.d.p.  Călărași), or. Călărași str. Bojole 2, Secția administrativ – militară (l.d.p. Nisporeni), or. Nisporeni str. Suveranității 2 în zilele și cu documentele indicate în citațiile personale.

IV.
Cetățenii, care din diferite motive nu au primit ordinul de chemare (citația) sînt obligați să se prezinte la Centrul militar teritorial Ungheni Ungheni pînă la 30 martie 2018.

V.
În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei”, Capitolul II „Evidența militară a cetățenilor” conducătorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor de învățămînt sînt obligați să acorde cetățenilor, care aparțin trecerii în evidența militară la punctul de recrutare concediu în timp necesar și să asigure prezentarea lor la Centrul militar teritorial Ungheni Ungheni, Secția administrativ – militară (l.d.p.  Călărași) și Secția administrativ – militară (l.d.p. Nisporeni).

VI.
Cetățenii care nu s-au prezentat la comisia de recrutare vor fi pedepsiți conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

 

Comandant Centru militar teritorial Ungheni
locotenent-colonel                           Gheorghe CIMBRICIUC

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni