×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

A fost evaluată implementarea Programului de Revitalizare Urbană a municipiului Ungheni

Programul de Revitalizare al Municipiului Ungheni a fost elaborat pentru perioada 2019 – 2021 în conformitatea cu Liniile directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova și a Ghidului privind Revitalizarea urbană în Republica Moldova, în vederea implementării prevederilor Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională. La finele implementării Programului de Revitalizare Urbană a municipiului Ungheni, în vederea asigurării actualizării activităților proiectelor de revitalizare, dar și a zonei incluse în program, a fost desfășurat procesul de evaluare de către Grupul de Lucru creat în cadrul Proiectului „Monitorizarea și evaluarea participativă a documentelor strategice din municipiul Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”.

Scopul primar al evaluării Programului de Revitalizare Urbană al Municipiului Ungheni este de a aprecia eficacitatea acțiunilor întreprinse în cadrul proiectelor de revitalizare, progresele realizate în raport cu obiectivele stabilite, în vederea estimării contribuțiilor aduse în atingerea obiectivelor. Prin evaluarea programului au fost obținute concluzii care să poată fi generalizate şi aplicate altor proiecte sau zone urbane.

Pentru efectuarea evaluării au fost utilizate toate datele colectate în procesele de monitorizare care au ajutat la estimarea performanțele atinse în raport cu obiectivele Programului. Acestea au fost completate de date colectate prin instrumente suplimentare de evaluare. Totodată, în cadrul evaluării au fost analizate bunele practici, lecțiile învățate dar și elementele ce nu funcționează, cu scopul îmbunătățirii procesului de programare.

Astfel, în procesul de evaluare s-a constatat că din numărul total de 13 proiecte incluse în program, 5 au fost realizate în termenele stabilite, 9 au fost realizate parțial sau sunt în curs de desfășurare și 7 proiecte nu au fost implementate. În perioada 2019 – 2021 în sectorul Ungheni Vale au fost implementate proiecte în valoare totală de 10 031 308,23 lei dintre care 6.224.130,43 lei alocate din bugetul local.

Este important de menționat că, obiectivul general şi obiectivele specifice ale PRU corespund prevederilor strategice, stipulate în documentele de politici ce ţin de dezvoltarea urbană, și anume obiectivelor de modernizare a infrastructurii urbane și protecția mediului pentru bunăstarea cetățenilor, armonizarea serviciilor sociale cu standardele europene, prin proiectele de revitalizare de diversificare a serviciilor din zona de revitalizare și asigurarea accesului la servicii pentru toate categoriile de cetățeni.

Printre cele mai importante beneficii generate de proiectele implementate în sectorul Ungheni Vale sunt: reconstrucția și redeschiderea grădiniței, care este la moment frecventată de peste 130 de copii, extinderea sistemului de canalizare și conectarea a 53 gospodării la sistemul urban de canalizare, ceea ce va produce pe termen lung un impact pozitiv asupra mediului, asigurarea iluminatului stradal în Ungheni Vale prin instalarea a 185 corpuri de iluminat de tip LED, instalarea a două stații de așteptare.

Urmare implementării proiectelor de abilitare economică, tineri și femei din zona de revitalziare, și nu numai, au fost sprijiniți în procesul de accesare a programelor de finanţare, au fost consultați și au obținut abilități a participa a în circuitul economic.

Proiectele din Programul de Revitalizare Urbană al Municipiului Ungheni care au fost implementate în perioada 2019 – 2021 au avut un impact pozitiv asupra zonei de revitalizare urbană selectate, și anume cartierul Ungheni Vale. În procesul de completare a chestionarelor, 80 % din respondenți au afirmat că sunt mulțumiți de starea de lucruri din cartier, considerând că aceasta îmbunătățit. Circa 90 % dintre locuitorii sunt mulțumiți de iluminarea pe timp de noapte a cartierului. Aproape 99 % dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile educaționale bune de care beneficiază copii de vârstă preșcolară din sectorul Ungheni Vale. Cu toate acestea, starea drumurilor și accesul la sistema centralizată de canalizare constituie o problemă pentru unii locuitori ai zonei de revitalizare.

În procesul de implementare a PRU este important de menționat buna cooperare dintre actorii comunitari: APL, societatea civilă, mediul de afaceri. Printr-o sinergie a eforturilor Primăriei Ungheni, a organizațiilor neguvernamentale locale, grupului local de inițiativă „Pyretus” pe de o parte și a partenerilor externi a fost posibilă implementarea mai multor proiecte cu impact pozitiv asupra calității vieții locuitorilor din acest cartier.

În general, se poate de afirmat că, grație proiectelor implementate aici zona de revitalizare urbană Ungheni Vale a fost transformată într-un loc cu o calitate mai bună a vieții, fiind create condiții optime pentru dezvoltare tuturor cetățenilor.

Deoarece, Programul de Revitalizare Urbană a municipiului Ungheni conține proiecte care sunt preconizate pentru a fi implementate în următorii 5 ani, acesta urmează să fie actualizat.