×

A fost dat startul implementării comune a proiectului „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi” în Georgia, Armenia, Moldova și Romania

Pe data de 14 august 2020, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, aflat în  incinta Primăriei municipiului Ungheni, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi”. Partenerii implicați în proiect sunt: Municipalitatea Tskaltubo (Georgia) – Partenerul Lider, REC Caucasus Armenia (Armenia), Primăria Municipiului Ungheni (Moldova), Asociația Tehnopol Galați (România), Uniunea Oamenilor de Știință Imereti “Spectri” (Georgia).

La acest eveniment important au participat 26 persoane, reprezentanți ai autorităților publice locale din municipiul Ungheni (Alexandru AMBROS, primar și Vera POIA,viceprimar), din comunele Zagarancea (Vasile GAVIUC, primar), Manoilești (Valentina GROSU, primar), Pîrlița (Ludmila NISTOR, primar), Valea Mare (Alexei ANTOCI, primar), satul Costuleni (Andrei  RUDICOV, primar), vicepreședinta raionului Ungheni Tatiana LAZĂR, administratoarea „AVE UNGHENI” Claudia Coniuhov, consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, grupurilor de inițiativă locală, sectorului privat și mass media.

Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea calității mediului și la reducerea deșeurilor râurilor în zonele rurale, prin sprijinirea introducerii unei practici moderne de gestionare a deșeurilor. De asemenea proiectul are drept scop creșterea nivelului de conștientizare privind protecția mediului prin cooperarea transfrontalieră și parteneriatul transsectorial în Georgia, Armenia, Moldova și România.

Un accent deosebit în cadrul Proiectului „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi” se va pune pe consolidarea capacităților anti-poluare din zonele rurale. Sporirea capacităților comunităților rurale pentru implementarea principiului 3R al gestionării deșeurilor va avea ca rezultat reducerea semnificativă a impactului antropic asupra râurilor, în special asupra râurilor mici.

Proiectul prevede introducerea celor mai bune practici de gestionare a deșeurilor în baza abordărilor Uniunii Europene în zonele rurale selectate din Georgia, Armenia și Moldova. Una dintre principalele responsabilități ale Primăriei Ungheni este de a sprijini îmbunătățirea sistemelor de gestionare a deșeurilor din comunitățile rurale. În cadrul proiectului vor fi stabilite puncte de colectare pentru demonstrarea sortării plasticului și hârtiei în 5 comunități rurale din raionul Ungheni.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este creșterea nivelului de conștientizare a publicului și îmbunătățirea educației cu privire la problemele deșeurilor maritime și fluviale, importanța protecției mediului și practicile moderne de gestionare a deșeurilor. În acest scop, vor fi utilizate instrumente precum implementarea programului educațional împotriva deșeurilor pentru școli, campanii de informare, implicarea directă a cetățenilor în evenimente de mediu și curățenie. Pentru grupurile țintă ale proiectului vor fi realizate diferite publicații despre deșeurile râurilor și gestionarea modernă a deșeurilor.

Proiectul va facilita cooperarea transfrontalieră în țările din bazinul Mării Negre. În acest sens va fi stabilită rețeaua transfrontalieră cu participarea țărilor implicate în proiect și vor fi semnate acorduri de înfrățire între municipalitățile partenere.

Proiectul „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi” are o durată de 24 luni și este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. Suma totală a fondurilor acordate de Uniunea Europeană este de 718 244,92 EURO, dintre care 129 076,00 EURO sunt acordate municipiului Ungheni.

O galerie foto de la conferința de lansare a proiectului „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi” vedeți aici.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect
Telefon de contact: 0236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com