A demarat procesul de elaborare a Planului Urbanistic General al orașului Ungheni

Written by admin on 6 martie 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană

IMG_0118Urmare a licitației organizate pe 31 ianuarie 2014, în cadrul Proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (MIS-ETC 2020), au fost atribuite contractele de servicii pentru elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al orașului Ungheni consorțiului format din AO Business Consulting Institute & ÎM Protelco – Geocad SRL. Consorțiul va fi responsabil de elaborarea studiilor de fundamentare tehnico-economice a PUG Ungheni, hărților/planșelor cu caracter indicativ și director, și elaborarea părții strategice a PUG Ungheni. Studiile de fundamentare vor identifica situația curentă și tendințele principale de dezvoltare a orașului Ungheni, în baza analizei condițiilor economice, sociale, naturale și a sistemelor inginerești, stării fondului locativ, prestării serviciilor publice și a capacității de administrare a autorităților publice. Partea strategică a PUG Ungheni va cuprinde viziunea, misiunea, politicile, programele, prioritățile și direcțiile de dezvoltare, precum și planificarea investițiilor prioritare de dezvoltare a orașului. Documentația elaborată va fi ajustată și completată cu propunerile cetățenilor colectate în cadrul audierilor și dezbaterilor publice.

De facto, procesul participativ de elaborare a PUG Ungheni deja a demarat. Pentru etapa de colectare a datelor a fost creat un grup de lucru, instituit prin dispoziția primarului nr.25-02/1-06 din 14 februarie 2014, care întrunește funcționari ai primăriei orașuilui Ungheni și reprezentanți ai serviciilor publice desconcentrate.

În scopul asigurării procesului participativ pe toată perioada elaborării Planului Urbanistic General al orașului Ungheni, s-au creat două structuri consultative: Colectivul de anchetă publică pentru organizarea consultării populației în procesul de elaborare şi aprobare a documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism (decizia Consiliului orășenesc nr.1/24 din 20.02.2014) și Comitetul Strategic Orășenesc pentru coordonarea și monitorizarea elaborării şi aprobării Planului Urbanistic General al orașului Ungheni (decizia Consiliului orășenesc nr.1/25 din 20.02.2014). Colectivul de anchetă publică va consulta în prealabil populația privind opţiunile de dezvoltare, și privind proiectul documentației Planului Urbanistic General al orașului Ungheni, iar Comitetul Strategic Orășenesc va asigura coordonarea și monitorizarea procesului de elaborare și aprobare a PUG Ungheni.

La finele lunii mai 2014 Consiliul orășenesc și Primăria Ungheni va recepționa de la proiectant studiile de fundamentare tehnico-economice a PUG Ungheni și strategia de dezvoltare a orașului pentru perioada 2014-2030.

Elaborarea PUG Ungheni, are loc în cadrul Proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (MIS-ETC:2020), implementat de Consiliul orășenesc Ungheni în parteneriat cu Asociația Zona Metropolitană Iași (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova).  Proiectul are o durată de 12 luni și este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 166.085 Euro,  din care  149.410 Euro (90%) reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Persoana de contact: Liliana TINCU, manager de proiect

Telefon: 069230563; e-mail: lilitincu@yahoo.com, mis.etc.2020@gmail.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.IMG_0119 IMG_0120

Tags:

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni