×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

2015

Realizările anului 2015. Priorități și provocări pentru 2016

Interviu cu primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros

Care sînt proiectele majore recent implementate în oraşul Ungheni?

La capitolul implementarea proiectelor, Ungheniul a reuşit să adune în palmaresul său mai multe succese. Prin intermediul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007 – 2013 au fost implementate două proiecte majore, datorită cărora Ungheniul a devenit primul oraş din republica Moldova care are un Plan Urbanistic General, elaborat conform metodologiei europene de planificare şi dezvoltare urbană integrată. Ungheniul este și  primul oraş care are un sistem de siguranţă în traficul rutier complet renovat la standarde europene, cu toate semafoarele de tip LED. În acest an, au fost reparate, în variantă albă, și circa 32 de kilometri de drumuri, inclusiv din cartierele periferice.

Două grădiniţe din oraşul Ungheni au beneficiat de grantul oferit din partea Guvernului României. Astfel, Grădiniţa ”Andrieş” a fost reparată capital şi a căpătat un nou aspect. Au fost termoizolați și pereții Grădiniţei ”Alexei Mateevici”. Dar mai e necesar, pentru a o redeschide, să fie realizate lucrări de reparaţie, construcţie şi amenajare în valoare de 10 466,1 mii lei.

Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi” din Ungheni este prima instituţie de învăţămînt din oraş, care a beneficiat, în această perioadă, de susţinere financiară din partea Fondului de Eficienţă Energetică din Republica Moldova pentru a conserva energia termică în instituţie. Astfel, instituția dispune, la ora actuală, de o centrală termică proprie, are geamuri de termopan şi pereţi izolaţi termic.

La Grădiniţa ”Licurici”, începînd cu anul 2015, va fi implementat Proiectul ”Energie Renovabilă şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice”, cu suportul Uniunii Europene. Grădiniţa va fi izolată termic cu materiale pur ecologice şi va utiliza energia geotermală pentru încălzirea instituţiei. Vor fi instalate panouri solare pentru furnizarea curentului electric. Durata proiectului este de trei ani.

A fost modernizat și sistemul de iluminat stradal de pe strada Naţională, fiind instalate 200 de corpuri de iluminat de tip LED. Astfel, vom obţine economii mari de costuri şi de energie.

 

Cine sînt partenerii principali şi care este nivelul de colaborare cu Primăria oraşului Ungheni?

Primăria Ungheni are stabilite relaţii de cooperare durabile cu finanţatori şi actori locali, care au contribuit considerabil la modernizarea continuă a oraşului prin valorificarea mai bună a resurselor locale, atragerea investiţiilor, regenerarea tradiţiilor locale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Pe de o parte, primăria conlucrează eficient cu finanţatori locali şi externi, precum este Fondul pentru Eficienţă Energetică, Fondul Ecologic Naţional, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare etc. Pe de altă parte, avem o colaborare bilaterală fructuoasă cu societatea civilă, instituţiile publice, ONG-urile şi grupurile de iniţiativă, ceea ce a contribuit indispensabil la consolidarea şi implementarea unui model inteligent şi transparent de relaţionare a autorităţilor publice locale din oraş cu cetăţenii.

Un exemplu unic şi specific oraşului Ungheni este colaborarea cu Alianţa ONG-urilor active ”Pro AL 21 Ungheni” şi, în mod special, cu Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă şi Fundaţia Comunitară Ungheni care, timp de opt ani, a administrat treisprezece programe de granturi mici şi, cel mai important lucru, a devenit o şcoală comunitară de încurajare a scrierii proiectelor şi iniţiativelor locale pentru problemele urbei. Acest mecanism eficient de atragere şi mobilizare a resurselor financiare pentru nevoile locale este o experienţă deosebită şi, foarte des, autorităţi publice locale din ţară şi de peste hotare vin să afle mai multe lucruri din experienţa de colaborare a autorităţilor publice locale cu Fundaţia Comunitară Ungheni.

Cît de mult se implică cetăţenii în viaţa oraşului Ungheni?

Primăria utilizează varii instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor pentru identificarea necesităţilor, evaluarea priorităţilor unor acţiuni şi colectarea de idei, sugestii privind o anumită problemă. Foarte active sînt ONG-urile din oraşul Ungheni, care îşi onorează cu demnitate obligaţia de a participa ca parteneri egali în dezvoltarea oraşului, oferind soluţii optime şi eficiente la problemele urbei.

PRIORITĂȚI ȘI PROVOCĂRI 2016

Ce perspective oferă colaborarea cu oraşele înfrăţite în noul an?

Oraşul Ungheni este înfrăţit deja cu 12 oraşe din întreaga lume. Colaborarea cu acestea duce la cunoaşterea altor culturi, creşterea capacităţii autorităţilor publice locale şi a societăţii civile, înţelegerea diferitor puncte de vedere asupra chestiunilor de interes comun şi identificarea unor soluţii pentru îngrijorările comune. Ne propunem ca relaţiile de înfrăţire să nu se limiteze numai la schimburi de delegaţii, ci să se consolideze prin implementarea proiectelor comune şi replicarea bunelor practici. Va fi instituit un Comitet de înfrăţire Ungheni, care va facilita crearea unui cadru propice pentru dezvoltarea proiectelor comune între instituţii publice, ONG-uri, comunitatea oamenilor de afaceri şi administraţia publică locală din oraşele înfrăţite cu Ungheniul.

La ce provocări vă aşteptaţi în 2016?

Una dintre provocări ar fi că starea financiară generală din ţară, care poate afecta transferurile cu destinaţie specială şi generale către Primăria oraşului Ungheni, ceea ce ar stagna implementarea proiectelor începute. O altă provocare ar fi neacceptarea proiectelor depuse spre finanţare din varii motive.

Numiţi două priorităţi principale de dezvoltare a oraşului Ungheni în următorul an?

În anul 2016 ne propunem să continuăm reabilitarea străzilor şi drumurilor din oraş şi anume: reparaţia capitală a străzii Alexandru cel Bun, intersecţie de la str. Romană pînă la str. Eminescu (2,5 mln lei), unde au început deja lucrările de construcţie a sistemului de evacuare a apelor pluviale; finisarea construcţiei sistemelor de canalizare a apelor pluviale pe străzile Ştefan cel Mare şi Decebal; reconstrucţia şi consolidarea malului rîului Prut şi stradelei Prutului; modernizarea drumului de centură Ungheni (24 mln lei); construcţia unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km din Ungheni Deal (7 mln lei).

Ne gîndim la realizarea unui proiect, care ar asigura o sursă de venit durabilă pentru oraşul Ungheni – construcţia unui parc fotovoltaic. O astfel de centrală fotovoltaică va permite creşterea veniturilor autorităţilor publice locale. Astfel, vom putea realiza proiecte pe termen scurt, mediu şi lung.