Ședința Consiliului Municipal pe data de 20.07.2018

Written by admin on 13 iulie 2018. Posted in Agenda / Ședințe

ORDINEA DE ZI:

I. Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

2 . Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 6 luni ale anului 2018
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

3. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

4. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate la bilanţa instituțiilor publice din subordinea Primăriei Municipiului Ungheni
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

5. Cu privire la examinarea cererilor și inițierea efectuării lucrărilor cadastrale
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

6. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a municipiului Ungheni și a planurilor geometrice
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

7. Cu privire la aprobarea documentației cadastrale privind actualizarea hotarelor terenului proprietate privată și a planului geometric
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

8. Cu privire la vînzarea terenului supranormă proprietate publică a municipiului Ungheni de pe lîngă casa individuală de locuit
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

9. Cu privire la atribuirea în proprietate a terenului proprietate publică a municipiului Ungheni de pe lîngă casa individuală de locuit
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

10. Cu privire la examinarea cererii SC ,,ADRILANG” SRL
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

11. Cu privire la încetarea relațiilor funciare de arendă asupra unor loturi de pămînt
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

12. Cu privire la permiterea înstrăinării imobilului
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

13. Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

14. Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni, Republica Moldova
Informează: A. Ambros, primar, L. Tincu, specialist, în problem investiționale

15. Cu privire la permiterea edificării unui monument de for public
Informează: E. Balan, viceprimar, V. Savin, arhitect-șef al mun. Ungheni

16. Cu privire la organizarea și desfășurarea Taberei Internaționale de Sculptură în Piatră “Istorie, cultură și civilizație românească”
Informează: E. Balan, viceprimar

17. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informează: T. Pavliuc, contabil-şef, C. Codreanu, viceprimar

18. Cu privire la acordarea ajutorului material unic
Informează: E. Balan, viceprimar

19. Cu privire la examinarea scrisorii administratorului Î.M. ,,Apă-Canal” din Ungheni
Informează: C. Codreanu, viceprimar, P. Scutaru, director Î.M. ,,Apă-Canal” din Ungheni

20. Cu privire la crearea Clusterului Regional de Afaceri Ungheni în cadrul subproiectului „Modernizarea infrastructurii pentru dezvoltarea mediului de afaceri în mun. Ungheni”
Informează: L. Tincu, specialist, în problem investiționale

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 18.07.2018, ora 13:00, biroul – CIC.

2. Comisia Buget şi finanţe – 18.07.2018, ora 16:00, biroul – CIC.

3. Comisia Socială – 19.07.2018, ora 15:00, biroul – CIC.

 

Vedeți proiectele de decizii

Vedeți nota explicativă la raportul privind executarea bugetului municipiului Ungheni pentru 6 luni a anului 2018

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni