Începe curățenia de primăvară în municipiul Ungheni

Written by admin on 2 aprilie 2018. Posted in Noutăți

Interviu cu Primarul municipiului Ungheni, Alexandru AMBROS

La început de primăvară, Primăria municipiului Ungheni demarează, în mod tradițional, o activitate de salubrizare a localității. Prin dispoziția primarului municipiului Ungheni, se stabilește de la 15 martie – 15 mai 2018, desfășurarea bilunarului ecologic de salubrizare, înverzire și amenajare pe teritoriul municipiului Ungheni. În această perioadă vor fi efectuate activități de curățenie pe toate sectoarele din oraș, colectarea deșeurilor, înverzire, amenajare, etc.

Stimate domnule primar ce acțiuni vor fi întreprinse în această perioadă?

Anual, în preajma Sărbătorilor Pascale, Primăria municipiului Ungheni desfășoară o activitate de amenajare și salubrizare a localității. În această perioadă, angajații serviciilor municipale – Sector Spații Verzi a primăriei mun. Ungheni și Î.M. ”AVE Ungheni” SRL vor efectua măturatul mecanizat, măturatul manual, curățirea străzilor și a trotuarelor. Vor fi defrișați arborii uscați care prezintă pericol și vor fi sădiți copaci în locurile unde lispesc. De asemenea, vor fi amenajate spațiile verzi, parcurile,  scuarurile și aleile din oraș. Responsabilii de la Î.M. ”AVE Ungheni” S.R.L  au început deja curățirea și dezinfectarea recipientele de la platformele de colectare selectivă a deșeurilor.

Cum vor fi colectate deșeurile rezultate de la populație, instituții publice, agenți economici, etc.?

Instituțiile, agenții economici, organizațiile și cetățenii simpli vor comunica la numărul de telefon ( 0236) 2 – 25 – 77 ziua când urmează să fie efectuată curățenia. Ulterior, Sector Spații Verzi a primăriei mun. Ungheni va asigura evacuarea deșeurilor.

În perioada 2-16 aprilie 2018 agenții economici pot evacua gratuit deșeurile cu transportul propriu la rampa de gunoi a SRL  „AVE – Ungheni”.

Cetățenilor le reamintim că deșeurile vegetale, animaliere și cele de construcție nu pot fi depozitate în containerele de plastic pentru gunoiul menajer. Pentru aceste tipuri de deșeuri ei trebuie să comande contra cost containerul metalic de 7 m³ de la Î.M. ”AVE Ungheni” SRL. În cazul în care un container de 7 m³ este prea mare pentru o gospodărie, cetățenii pot coopera, în special cei care locuiesc în case la sol, și pot comanda în comun containerul metalic de 7 m³.

În afară de serviciile municipale vor fi implicați și alți actori comunitari în această campanie?

Pentru acțiunile de salubrizare vom mobiliza toate instituțiile publice, școlile, grădinițele, agenții economici, să facă curățenie pe teritoriul instituțiilor în care activează și în spațiile adiacente. Vor fi stabilite care sunt aceste teritorii adiacente și instituțiile responsabile vor fi informate, fie că sunt privați, fie că sunt de stat.

Din experiența anilor trecuți cum apreciați implicarea cetățenilor în campania de salubrizare a localității?

În fiecare an, la începutul bilunarului ecologic, Primăria municipiului Ungheni face apel către toți cetățenii, instituții publice, școli, grădinițe, agenți economici, organizații non-guvernamentale de a se implica în mod activ alături de lucrătorii primăriei la curățenia de primăvară.  Apreciem receptivitatea instituțiilor publice, a școlilor, grădinițelor, dar și a cetățenilor simpli în activitățile de salubrizare a spațiilor adiacente instituțiilor sau a curților blocurilor de locuit. Contăm îndeosebi pe susținerea agenților economici și pe spiritul acestora de responsabilitate pentru spațiile adiacente pe care de altfel le dețin în proprietate. Este salutabilă inițiativa instituțiilor și a agenților economici de a adopta un spațiu pentru amenajare și salubrizare. Cei mai activi participanți la curățenia de primăvară vor fi promovați în ziarele locale, pe site-ul primăriei și rețele de socializare.

Ne dorim ca efortul administrației publice locale să fie sprijinit de comunitate atât prin acțiuni concrete, cât mai ales prin păstrarea curățeniei. Strada şi oraşul sunt o prelungire a casei noastre. Este responsabilitatea noastră să păstrăm oraşul curat şi să protejăm mediul înconjurător. Trebuie să  avem grijă de sănătatea noastră, a copiilor noştri şi a generaţiilor viitoare.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni