COMUNICAT DE PRESĂ. Voluntarii salvatori din Ungheni pregătiți pentru a face față situațiilor de urgență

Written by admin on 19 octombrie 2016. Posted in Știri

comunicatCOMUNICAT DE PRESĂ

13 octombrie 2016

Voluntarii salvatori din Ungheni pregătiți pentru a face față situațiilor de urgență

Primăria orașului Ungheni deja al doilea an consecutiv sărbătorește Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului de Dezastre Naturale. Anul acesta a fost organizat un eveniment inedit cu impact  asupra capacității comunității, care reprezintă o dovadă că autoritățile publice locale din orașul Ungheni prin activități concrete promovează o politică locală de prevenire și consolidare a rezilienței orașului Ungheni, reducînd pierderile în cazul unor posibile dezastre. Astfel, timp de 2 zile voluntarii salvatori tineri și adulți, care au fost selectați  în cadrul unei Campanii de recrutare a voluntarilor salvatori din primăvara anului curent, au avut posibilitatea să fie instruiți de traineri de la Centrul Republican de Instruire al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale privind identificarea și evaluarea dezastrelor, informarea cetățenilor privind prevenirea dezastrelor, acțiunile necesare a fi întreprinse în situațiile de urgență, pregătirea voluntarilor pentru situațiile de urgență și acordarea primului ajutor în situațiile de urgență.

„Orașul Ungheni, ca și întreg teritoriu al Republicii Moldova, poate fi afectat de hazarde cu caracter natural, tehnogen și biologico-sociale. Avînd deja o strategie sectorială locală de reducere a riscurilor de dezastre a orașului Ungheni pentru anii 2016-2020,autoritățile publice locale împreună cu actorii comunitari cunosc ce au de făcut pentru a preveni riscurile de dezastre, a reduce pierderile provocate de aceste dezastre, dar cel mai important pentru a proteja viața oamenilor”, a accentuat Liliana Tincu, specialist pe probleme investiționale din cadrul Primăriei orașului Ungheni, responsabilă de implementarea proiectului „Crearea Serviciului/Echipelor de voluntari salvatori pentru situații de urgență”, finanțat prin Proiectul „Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor”, faza II, PNUD Moldova . Totodată, au fost recomandate instituțiilor preuniversitare (5) și instituțiilor preșcolare (6) din orașul Ungheni să organizeze activități/evenimente de conștientizare și sensibilizare a copiilor/elevilor, precum și de pregătire a acestora pentru situațiile de urgență pentru a marca Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului de Dezastre Naturale în fiecare instituție din orașul Ungheni.

„Reducerea riscurilor de dezastre reprezintă o prioritate și pentru Consiliul raional Ungheni, care în cadrul proiectului CRISMAS, finanțat de Uniunea Europeanăîmpreună cu actorii comunitari vor elabora un plan de management al riscurilor de dezastre cu accent prioritar pe măsurile de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre în raionul Ungheni,” a comunicat în mesajul de salut Svetlana Ciobanu, consilier raional și expert senior politici în cadrul proiectului CRISMAS.

”Este o inițiativă foarte bună de a organiza activități concrete de sensibilizare și pregatire a populației pentru a face față situațiilor de urgență. Apreciez initiativa Primăriei orașului Ungheni și în special ideea de a crea echipe de voluntari salvatori. Eu fac parte din aceasta echipă de voluntari salvatori adulți, iar pe 13.10.2016 în incinta Liceului Teoretic „A.Pușkin” am organizat un eveniment demonstrativ cu participarea pompierilor pentru a-i învăța pe elevi cum să se comporte în situații excepționale, în special în caz de inundații și cutremur de pămînt. În cadrul liceului activează Cercul Voluntarilor Salvatori, care sub egida unui profesor a elabora un plan de activități și au desfășurat deja 2 lecții în clasele I-a cu tematica „Cunoștințe pentru viață” și se vor extinde cu activități și în orașul Ungheni”, a accentuat Valentina Gonțova, director adjunct, Liceul Teoretic „A.Pușkin”.

„Este de apreciat că există interes din partea tinerilor și adulților de a se implica și a fi pregătiți să ajute comunitatea în situații de urgență. În campania de recrutare a voluntarilor salvatori pentru situații de urgență s-au înscris în jur de 55 persoane, iar prin această sesiune de instruire ne-am propus să pregătim voluntarii pentru a putea face față situațiilor de urgență”, a concluzionat Liliana Tincu, specialist, Primăria orașului Ungheni.

Ziua de 13 octombrie  a fost desemnată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (rezoluțianr.64/200  din 21 decembrie 2009) ca  Ziua  Internațională  pentruReducerea  RisculuiDezastrelorNaturale.

Pentru mai multe informații, telefon de contact: (236) 2 74 39.

Galerie foto de la sesiunea de instruire 13-14.10.2016.

Decizii din 13.09.2016

Written by admin on 19 octombrie 2016. Posted in Decizii, Știri

deciziiDECIZIE  nr. 7/1

din  13.10.2016

Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași,

din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. k) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

Avînd în vedere scrisoarea de intenție privind instituționalizarea cooperării Municipiului Iași/România cu Orașul Ungheni/Republica Moldova nr. 423-02/1-37 din 04.04.2016 remisă de către Primăria orașului Ungheni în adresa autorităților publice locale din Municipiul Iași, județul Iași, România;

Ținînd cont de dorinţa comună, deschiderea şi predispunerea autorităţilor publice locale ale oraşului Ungheni, Republica Moldova şi Municipiului Iași, România de a dezvolta relaţii de prietenie;

Întrucît Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova este în conformitate cu viziunea, valorile, misiunea şi scopurile oraşelor;

Ţinind cont de faptul că Acordul de cooperare și înfrățire va rezulta într-o mai bună inţelegere reciprocă a cetăţenilor din cele două oraşe şi a celor două naţiuni;

Luînd în considerare că relațiile de cooperare vor oferi oportunităţi de dezvoltare în diferite domenii pentru ambele oraşe, Consiliul Orăşenesc Ungheni

DECIDE:

 1. Se aprobă Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova (se anexează).
 2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros, să semneze Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova şi să pună în acţiune Acordul de cooperare.
 3. Primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros, va institui un Comitet de înfrăţire, care va coordona activităţile de cooperare şi va promova relaţii durabile de interes comun între cetăţenii oraşului Ungheni, Republica Moldova şi cetăţenii Municipiului Iași, România.
 4. Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanţii ambelor părţi.
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Primarului orașului Ungheni, Alexandru Ambros.

Vezi toate deciziile AICI

 

COMUNICAT DE PRESĂ // Noi reprezentanți ai societății civile din orașul Ungheni au făcut schimb de experiență la Iași, România (foto)

Written by admin on 17 octombrie 2016. Posted in Știri

comunicatPe 11 octombrie 2016, în semn de motivare și stimulare a celor mai activi lideri și membri ai Grupurilor de Inițiativă Locală (GIL) create în cele 7 cartiere, Primăria orașului Ungheni a organizat o vizită de documentare și schimb de experiență în Municipiul Iași, România, pentru a face schimb de bune practici în materie de participare civică la identificarea și soluționarea problemelor comunității locale. Liderii și cei mai activi membri ai GIL, reprezentanții Primăriei orașului Ungheni, ai echipei de implementare a proiectului „Cheltuim eficient bugetul local” și ai mass media locală au avut posibilitatea să se întâlnească cu reprezentanții Primăriei Municipiului Iași și ai mai multor ONG-uri active din Iași care și-au împărtășit experiența privind  colaborarea autorităților publice locale și societății civile.

Vizita de documentare a început de la Primăria Municipiului Iași, cu sediul în Palatul Roznovanu, unde într-o atmosferă prietenoasă delegația de la Ungheni a purtat discuții cu Primarul Municipiului Iași, Mihai CHIRICA, despre importanța consultării publice  și implicării cetățenilor în viața comunității, a  dialogului continuu al autorităților publice locale cu societatea civilă. „Noi suntem în Uniunea Europeană deja de 10 ani și am înțeles că nu de fiecare dată punctul nostru de vedere este cel mai bun. Fondurile Uniunii Europene ne-au ajutat să schimbăm și să modernizăm Iașul. Noi am înțeles că implicarea cetățenilor este foarte esențială, dar mai importantă este educarea cetățenilor, ca ei să înțeleagă că implicarea lor este esențială și acest lucru poate fi realizat dacă lăsăm ca decizia publică să fie cât mai transparentă”, a accentuat Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași.

Cu emoții vădite, primarul tuturor ieșenilor, Mihai CHIRICA, a vorbit și despre Decizia Consiliului Local al Municipiului Iași din 29 septembrie 2016 priin care a fost aprobată înfrățirea între Municipiul Iași, România și orașul Ungheni, Republica Moldova și despre evenimentul festiv de semnare a acordului de înfrățire care urmează să aibă loc pe  14 octombrie 2016, de Zilele Orașului și Hramul Cuvioasei Parascheva, în cadrul evenimentului „ Seara Valorilor”  la Teatrul Național „ Vasile Alecsandri”. Într-o atmosferă cordială s-a discutat despre necesitatea dezvoltării unei agende de lucru comune între municipiul Iași și orașul Ungheni care să includă activități concrete de colaborare între structuri similare: administrație publică locală, școli, grădinițe, spitale, ONG-uri, comunități de afaceri, etc., iar pentru asigurarea acestor colaborări s-a lansat ideea creării a câte un birou la Iași și respectiv la Ungheni care vor fi responsabile de implementarea activităților planificate în conformitate cu acordul de colaborare și înfrățire între localitățile Iași și Ungheni.     

DISPOZIŢIE din 11.10.2016 cu privire la începerea sezonului de încălzire

Written by admin on 11 octombrie 2016. Posted in Știri

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 225-02/1-06

din 11.10.2016

Cu privire la începerea sezonului de încălzire

         În temeiul art. 32 al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere temperatura scăzută a aerului

DISPUN:

 1. Se începe sezonul de încălzire în orașul Ungheni, pentru perioada anului 2016-2017, începînd cu data de 12.10.2016.
 1. Se pune în sarcina directorului SA ,,Comgaz-Plus” (dl I. Marcoci) să asigure, prioritar, instituţiile de învăţămînt şcolar, preşcolar şi ocrotire a sănătăţii cu agent termic.

Primar                                                                                Alexandru AMBROS

DISPOZIŢIE din 07.10.2016

Written by admin on 10 octombrie 2016. Posted in Decizii

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 221-02/1-07

din  07.10.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de 13.10.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova

Informează: A. Ambros, primar

 1. Cu privire la aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Oraşul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova

Informează: A. Ambros, primar

 1. Diverse

  Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 13.10.2016, ora 10:00, biroul – 601.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 13.10.2016, ora 10:30, biroul – 601.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 13.10.2016, ora 11:00, biroul – 601.
Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni