Ziua Ușilor deschise la Primăria municipiului Ungheni

Written by admin on 19 octombrie 2017. Posted in Noutăți

Stimați ungheneni,

Pe data de 20 octombrie 2017 va avea loc Ziua Ușilor deschise la Primăria municipiului Ungheni. În această zi vă invităm să participați la Ședința Consiliului Municipal care se va desfășura începând cu ora 10:00.Veți avea posibilitatea să Vă înscrieți în audiență la primar și viceprimari și să primiți răspuns la întrebările Dumneavoastră de la specialiștii Primăriei municipiului Ungheni.

Detalii la:
Tel: 0236 2 25 77
www.ungheni.md
https://www.facebook.com/ungheni.md/
Email: primaria.ungheni@gmail.com

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Juristului

Written by admin on 19 octombrie 2017. Posted in Noutăți

Stimați lucrători în domeniul Justiției,

La data de 19 octombrie, în Republica Moldova, în mod tradițional este marcată ziua profesională a juristului. Cu acest prilej, în numele Primăriei municipiului Ungheni Vă transmitem urări de bine și calde felicitări.

Este o zi care readuce în atenția noastră rolul ce Vă revine în asigurarea respectării legislației și a ordinii prin promovarea unei justiții echitabile și imparțiale. Cu certitudine, meseria căreia vă dedicați zi de zi, presupune responsabilitate, profesionalism, curaj și devotament. Cetățenii au nevoie de o justiție echitabilă, iar Dumneavoastră sunteți promotorii și responsabilii de această sarcină deloc ușoară.

În acest sens, îmi exprim aprecierea pentru efortul despus zilnic în vederea apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Vă doresc să vă bucurați de tot respectul și încrederea cetățenilor, să aveți parte de realizări profesionale, pace și armonie în familie.

Cu respect,
Primarul mun. Ungheni,
Alexandru AMBROS

Liceul Teoretic „Alexandru Pușkin” din municipiul Ungheni va fi renovat!

Written by admin on 16 octombrie 2017. Posted in Noutăți

În curând Liceul Teoretic „Alexandru Pușkin” din municipiul Ungheni va fi renovat. Acest lucru va fi posibil grație proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, finanțat de Banca Mondială și implementat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM).

Astfel, 15 școli de circumscripție din Republica Moldova, printre care și Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din municipiul Ungheni vor beneficia de un grant în valoare de 700.000 USD per instituție pentru executarea lucrărilor de renovare și modernizare.

Aceste resurse financiare sunt prevăzute pentru lucrările de reparație a acoperișului, izolarea termică a fațadelor, schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, crearea căilor de acces pentru copiii cu dizabilități, inclusiv pante, bare de spirjin, WC pentru copii, uși interioare, pardosele, modernizarea sistemului de încălzire, a sistemelor electrice și de venitilare, canalizare, reparații interioare (pereți, tavane), amenajarea teritoriului aferent, inclusiv pavaje, garduri, terenuri sportive.

Identificarea și prioritizarea lucrărilor de renovare ce urmează a fi executate se vor face în dependență de necesitățile existente în instituția de învățământ. În acest sens, în timpul apropiat vor fi desfășurate două focus grupuri la Liceul Teoretic „Alexandru Pușkin” din municipiul Ungheni, la care vor participa cadre didactice, personalul auxiliar al instituției și părinți.

„Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” este un liceu de circumscripție și unicul liceu rus-român din municipiu, unde studiază 1033 elevi și activează 84 de cadre didactice. Acest liceu este de circumscripție, fiindcă aici vin să învețe copii din localitățile rurale din apropiere: din Buzduganii de Sus, Buzduganii de Jos, Pârlița, Nicolaevca, Morenii Noi, orașul Cornești, Chirileni, Zagarancea, Petrești. Clădirea instituției este din 1961 și de atunci școala nu a beneficat de reparații capitale. Chiar dacă pentru reparația instituției sunt necesare mult mai multe resurse financiare, grantul oferit de Banca Mondială va fi un bun început pentru crearea condițiilor mai bune pentru elevii din această instituție”, a concluzionat Alexandru Ambros, Primarul municipiului Ungheni.

Convocarea Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară

Written by admin on 11 octombrie 2017. Posted in Agenda / Ședințe, Comisii de specialitate

DISPOZIŢIE  nr. 217-02/1-07
din 09.10.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 20.10.2017, la orele 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al municipiului Ungheni către perioada rece a anului 2017-2018
    Raportor: C. Codreanu, viceprimar
  2. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 9 luni ale anului 2017
    Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
  3. Diverse

Primar     Alexandru AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:
1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 18.10.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
2. Comisia Buget şi finanţe – 18.10.2017, ora 16:00,  biroul – CIC.
3. Comisia  Socială – 19.10.2017, ora 15:00,  biroul – CIC.

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Mondiale a Poștei

Written by admin on 9 octombrie 2017. Posted in Fără categorie

Stimați lucrători din ramura poștală,

Cu prilejul Zilei lucrătorului poștal și Zilei Mondiale a Poștei, vă aducem sincere felicitări și calde urări de bine.

Este o zi în care avem prilejul să ne reamintim despre importanța serviciilor poștale și a celor care activează în această ramură. În pofida faptului că societatea contemporană a cunoscut o diversificare a rețelelor de comunicare, comunitatea poștală își păstrează rolul de garantare a integrității serviciului poștal universal și libera circulație a trimiterilor poștale. În acest sens, doresc să-mi exprim aprecierea pentru munca deloc ușoară a celor care activează în această ramură în vederea facilitării schimbului de bunuri și servicii și asigurarea comunicării între oameni și instituții.

Din numele Primăriei municipiului Ungheni, dar și personal, vă doresc sănătate, bunăstare, noi succese și realizări profesionale.

Cu deosebit respect,
Primarul municipiului Ungheni,
Alexandru AMBROS

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni