Înscrierea copiilor la grădinițe pentru anul de studiu 2017-2018

Written by admin on 22 februarie 2017. Posted in Știri

Primăria orașului Ungheni  aduce la cunoștință că, începînd cu luna aprilie 2017 , vor fi primite cererile de înmatriculare a copiilor  cu vista de 3 ani din or.Ungheni  în  instituțiile preșcolare pentru anul de studii 2017-2018.

Pentru înscrierea copilului la grădiniță, părinții trebuie să prezinte următoarele acte:

-cerere;
-copia adeverinței de naștere a copilului;
– copiile buletinelor de identitate ale părinților (tutorelui);
-certificat de la locul de muncă al părinților.

Actele urmează a fi prezentate pe adresa or.Ungheni, str.Națională 7, bir.203, tel.0236 22962 .

Ziua Asistenței Sociale și Protecției Familiei în Primăria orașului Ungheni

Written by admin on 22 februarie 2017. Posted in Știri

Primăria orașului Ungheni împreună cu specialiștii din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecției Familiei Ungheni (DASPF) au inițiat organizarea Zilei Asistenței Sociale și Protecției Familiei în Primăria orașului Ungheni. Astfel, începând cu data de 6 februarie până pe 10 februarie au fost organizate activități ce vizează domeniul serviciilor și prestațiilor sociale pentru cetățenii din orașul Ungheni. În această perioadă, reprezentanții APL, a DASPF și asistenții comunitari au mers în instituții de învățământ, centre de sănătate, organizații non guvernamentale unde au avut loc întâlniri cu conducătorii acestora, persoane responsabile din domeniul protecției sociale, cetățeni. În cadrul acestor întâlniri au fost discutate aspecte ale problemelor sociale cu care se confruntă locuitorii orașului Ungheni, au fost oferite  răspunsuri legate de modul de acordare a prestațiilor și alocațiilor sociale, informație despre serviciile sociale existente și modul de accedere la aceste servicii. Cetățenii au fost informați despre serviciile prestate familiilor cu copii și persoanelor în etate și cu dezabilități.

Aceste activități sunt organizate cu scopul de a îmbunătăți colaborarea între APL, DASPF, instituțiile de educație, sănătate, organizații nonguvernamentale și de a eficientiza comunicarea cu cetățenii. Ne-am propus prin acest tip de discuții să identificăm soluții la problemele existente și să oferim informația necesară ce ține de domeniul asistenței sociale și protecției familiei.” a menționat Eduard Balan, viceprimarul orașului Ungheni.

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Written by admin on 17 februarie 2017. Posted in Funcţii vacante

Primăria orașului Ungheni

anunță concurs

pentru ocuparea funcției publice vacante:

            Director al grădiniței – creșă ”Andrieș”(nr.3) din orașul Ungheni

La concurs pot participa cetățenii:

– care dețin cetățenia Republicii Moldova;
– cunosc limba de stat;
– cu studii superioare universitare;
– au o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
– la data expirării termenului de depunere a dosarului, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
– este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
– care nu au antecedente penale;
– nu a fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86, alin1, lit.l), m),n din Codul Muncii.

Actele necesare pentru participare la concurs conform ”Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ general”, nr.163 din 23.03.2015

– cererea de participare la concurs;
– copia actului de identitate;
– copia actelor de studii;
– copia carnetului de muncă;
– curriculum vitae;
– certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
– cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere.

„Știați voi oare că…”

Written by admin on 17 februarie 2017. Posted in Știri

– activități consacrate aniversării a 555-a a orașului Ungheni, organizate la Casa Limbii Române „Mihai Eminescu”

În primele săptămâni a lunii februarie peste 100 de elevi ai claselor primare au fost protagoniștii activităților cu aspect cognitiv cu genericul „Știați voi oare că…”, organizate la Casa Limbii Române „Mihai Eminescu”, activități consacrate aniversării a 555-a a orașului Ungheni. Primii pași în cunoașterea istoriei locurilor natale copiii i-au făcut împreună cu doamna învățătoarea, Patrașcu Margareta, directoarea Casei Limbii Române de la Ungheni , Rodica Toma,  dar și a invitatului special la evenimente, profesorului de istorie, domnului Iurie Cujbă.

”În cadrul activităților elevii au aflat multe lucruri noi despre localitatea natală, au dat dovadă că sunt mândri de orașul nostru prin faptul că ei cunosc parțial istoria provenienței acestei localități de așezarea geografică, de personalități remarcabile, numele cărora poartă străzile orașului, de monumentele istorice care sunt unicate, de contemporanii noștri care au contribuit la dezvoltarea localității” a menționat directoarea Casei Limbii Române ”Mihai Eminescu”, doamna Rodica Toma.

Oaspete de onoare la eveniment a fost istoricul și muzeograful, profesorul de istorie domnul Iurie Cujbă. Dumnealui le-a povestit elevilor istoria orașului Ungheni.  Într-o manieră ușoară și pe înțelesul copiilor  domnul profesor a făcut o paralelă între denumirea localității și câteva zicători, pe care elevii trebuiau să le interpreteze.

Pe lângă faptul că cei prezenți la activități au aflat lucruri interesante despre istoria orașului natal, ei au avut de studiat despre istoria primei instituții de învățământ deschisă în localitate. ”Am avut parte de un dialog, în care s-a simțit că elevii au studiat și cunosc cât de puțin despre actualul Liceul Teoretic „M. Eminescu” în care își fac studiile. ”  a concluzionat doamna Rodica Toma.

Ceremonia de depunere de flori cu prilejul consemnării a 28 de ani de la retragerea trupelor armate din Republica Afganista

Written by admin on 14 februarie 2017. Posted in Știri

Astăzi, 14 februarie a avut loc ceremonia de depunere de flori  cu prilejul consemnării a 28 de ani de la retragerea trupelor armate din Republica Afganistan. Zeci de oameni s-au adunat  la Postamentul Ostașilor căzuți în Afganistan pentru a participa la programul de comemorare. Un sobor de preoți au ținut o slujbă de pomenire a eroilor căzuți pe câmpul de luptă.

La ceremonia de depunere de flori au participat Primarul orașului Ungheni , Alexandru Ambros, împreună cu funcționari ai primăriei,  reprezentanți a mai multor instituții publice,  precum și veterani de război.

Amintim că în războiul din Afganistan, care s-a desfășurat cu implicarea trupelor sovietice între anii 1979 – 1989 și-au pierdut viața 305 moldoveni, dintre care 9 din raionul Ungheni și 1 persoană din orașul Ungheni.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni