Ziua Mondială fără Mașini

Written by admin on 20 septembrie 2016. Posted in Știri

afis-ziua-mondiala-fara-masiniPe data de 22 septembrie 2016 este celebrată Ziua Mondială Fără Maşini. Cu acest prilej Primăria oraşului Ungheni invită toţi unghenenii să marcăm această zi prin renunţarea la maşinile proprii în folosul transportului public, a bicicletelor şi a mersului pe jos în scopul reducerii emisiilor de gaze de eşapament.
Pentru a fi solidari acestui eveniment, Primăria oraşului Ungheni organizează o cursă de ciclism pe traseul Piaţa Independenţei – str. Naţională – str. Romană – str. Naţională – Piaţa Independenţei.
Doritorii de a participa la Cursa de ciclism sunt aşteptaţi cu bicicletele, joi, 22 septembrie 2016, ora 16:00, pe Piaţa Independenţei, unde va fi dat startul cursei.
Vă așteptăm cu drag!harta-cursei-ungheni-bike-1

Avizarea proiectelor tehnice pentru grădinița nr.11 “Licurici” din orașul Ungheni

Written by admin on 20 septembrie 2016. Posted in Știri

comunicatÎn conformitate cu planul de activități al ASSTREIA ONG, coordonatorul Proiectului „Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice”(REEPB), pentru anul 2016  au fost prevăzute aprobarea și avizarea proiectelor tehnice pentru gradinița nr.11 “Licurici” în scopul demarării lucrărilor de construcție.

Proiectul „Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice” prevede construirea unei centrale geotermale și instalarea panourilor solare, care vor permite o economie semnificativă la întreținerea acestei instituții şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2) pînă la 100%. De asemenea, blocul va fi termoizolat integral cu materiale de înaltă calitate.

Documentația de proiect a fost elaboratăîn luna mai și transmisă către CoMDEP, Echipa de Suport  pe Proiecte Demonstrative al Convenției Primarilor, cu sediul la Kiev. Toate proiectele tehnice sunt elaborate și evaluate de un expert din partea CoMDEP și presupun următoarele compartimente: arhitecturăși rezistență, încalzire și ventilare, electricitate interioară, termoficare, geotermale și panouri fotovoltaice. La momentul actual, pentru a demara lucrările de construcție se așteaptă avizul final din partea CoMDEP, după care se va transmite către Expertiza de Stat pentru a obține raportul de verificare a documentației. La fel, va fi organizat un concurs de licitație pentru a începe lucrările propriu-zise.

În cadrul proiectului „Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice-REEPB”a fost executateîn premieră pentru orașul Ungheni lucrările geodezice și ridicările topografice cu echipament GPS de ultima oră pentru terenurile prevăzute în proiect.

Proiectul „Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice”este  implementat de ASSA „ASSTREIA”, beneficiarfiind Primăria orașului Ungheni.Acțiunea are o durată de 36 luni şi este finanțată de Uniunea Europeanăprin intermediul programului „Covenant of Mayors – demonstration projects Eastern Partnership”.  Proiectul va îmbunătăţi condiţiile de cazare şi educare a peste 375 de copii şi 56 de angajaţi din grădiniţă, iar datorită parcului de panouri fotovoltaice grădiniţa va putea livra energie electrică localităţii. comunicat2

Întîlniri Publice în Cartierul Dănuțeni

Written by admin on 14 septembrie 2016. Posted in Noutăți

antet

img_1458

Începînd cu data de 01.09.2016 pe stadionul din cartierul Dănuțeni situat între liceul teoretic „Ion Creangă” și grădinița „Tereza Sobolevschi” au demarat lucrările de amenajare a terenului de joacă, odihnă, agrement și sport, planificate în cadrul proiectului comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”. Scopul și obiectivele acestui proiect sunt bine cunoscute de marea majoritate a locuitorilor din Cartierul Dănuțeni, fiind pe larg mediatizate atât prin intermediul mijloacelor mass-media, cât și prin intermediul unor evenimente de informare. Pe data de 06.09.2016, ora 18.00 în Cartierul Dănuțeni au avut loc două întîlniri publuce: o întîlnire publică a fost organizată pe stadionul din Cartierul Dănuțeni și cealaltă întîlnire publică – pe stadionul din preajma fostei fabrici biochimice. Aceste evenimente au avut drept scop informarea cetățenilor despre lucrările investiționale prevăzute în proiectul „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni” în scopul mobilizării cetățenilor și participării lor la crearea condițiilor optime de organizare rațională a timpului liber al copiilor, tinerilor și adulților din acest cartier. La aceste două evenimente au participat reprezentanții autorităților publice locale: Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni și viceprimarii orașului Ungheni, Eduard Balan și Petru Langa.

Liderul Grupului de Inițiativă Locală „Dănuțeni”, Svetlana Năstas, a încurajat locuitorii Cartierului Dănuțeni să monitorizeze executarea lucrărilor de amenajare și totodată să se implice activ în Campania de colectare de fonduri „Un leu pentru cartierul meu” care va permite acoperirea cheltuielilor pentru lucrările neplanificate în proiectul de bază și extinderea lui. Au fost înaintate propuneri din partea celor prezenți la întruniri de a organiza de două ori pe an campanii de salublizare în cadrul cărora cetățenii împreună cu resprezentanții serviciilor publice din oraș să verifice și să repare elementele de joacă pentru a evita apariția unor situații neprevăzute.

Tatiana Lazăr, specialist Direcția educație care este responsabilă de activitătile de tineret și sport a accentuat necesitatea implicării fiecăruia la amenajarea terenului de joacă, odihnă, agrement și sport și în mod special la protejarea lui după finalizarea lucrărilor. Investiția valorificată pentru amenajarea terenului de joacă, odihnă, agrement și sport va fi considerată durabilă, dacă după finalizarea proiectului terenul va fi păstrat și chiar extins cu elemente noi pe care locuitorii vor reuși să le implementeze cu forțele proprii sau prin atragerea surselor financiare locale sau din exterior, or contribuția și participarea cetățenilor în viața comunității reprezintă un bun indicator al nivelului de dezvoltare a localității și al spiritului civic al locuitorilor acesteia.

Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, prezent la una din întîlnirile publice a apreciat interesul locuitorilor cartierului Dănuțeni de a se informa și a se implica în procesul de implementare a activităților proiectului, fapt ce denotă că cetățenilor le pasă de ceea ce se întîmplă în oraș și în special sunt deschiși să participe atunci cînd este vorba de cartierul în care locuiesc. Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”  își propune pe de o parte, să schimbe aspectul cartierului Dănuțeni prin amenajarea terenului de joacă, odihnă, agrement și sport și pe de altă parte, să mobilizeze comunitatea nu numai la identificarea problemelor și soluțiilor, dar și la implementarea și monitorizarea schimbărilor în cartierul în care locuiesc, inclusiv a schimbărilor de atitudine. ”Chiar dacă investițiile inițiale pentru lucrările prevăzute în proiect se vor dubla, ne propunem ca în final terenul de joacă, odihnă, agrement și sport amenajat să bucure într-adevăr copiii și cetățenii din cartierul Dănuțeni. Acest teren amenajat va fi un model care va putea fi replicat și în celelalte cartiere, dacă cetățenii își vor dori mult acest lucru”, a declarat Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros. Cei peste 140 de participanți la cele două întălniri publice organizate în Cartierul Dănuțeni și-au dat acordul și angajamentul să se implice și să contribuie la implementare activităților de reabilitare a spațiilor verzi pe terenul stabilit.

Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni”, cu valoarea de 273 800,00 lei, dintre care 269 800,00 lei reprezintă componenta de grant, iar 4000 lei reprezintă contribuția partenerilor, este implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Grupul de Inițiativă Locală „Dănuțeni” în cadrul proiectului „Cheltuim eficient bugetul local”, cofinanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului „Fondul de Granturi Mici” al Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova, implementat de către Solidarity Fund PL.    

Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09, 079305686

Vedeți mai jos o galerie foto de la Întilnirile publice din 06 septembrie 2016

img_1450

img_1454


img_1463

img_1665

img_1683

img_1693

img_5293

img_5295

img_5300

img_5302

img_5310

img_5311

img_5323

img_5330

comunicat2

Convocarea Consiliului Orăşenesc pe data de 23 septembrie 2016

Written by admin on 12 septembrie 2016. Posted in Dispoziții, Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 196-02/1-07
din  12.09.2016 
Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 23.09.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din or. Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie electorală de nivelul al doilea, r-l Ungheni

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CO Ungheni

 

  1. Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CO Ungheni

 

  1. Diverse

 

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

 

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 21.09.2016, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 21.09.2016, ora 16:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 22.09.2016, ora 15:00, biroul – CIC.

A demarat proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni”

Written by admin on 7 septembrie 2016. Posted in Noutăți

antet

 

IMG_5267

În curînd locuitorii cartierului Dănuțeni se vor putea bucura de un loc de joacă, odihnă, agrement și sport de o frumusețe deosebită. Pe data de 30 august 2016, ora 18.00, pe stadionul din cartierul Dănuțeni, situat între liceul teoretic „Ion Creangă” și grădinița „Tereza Sobolevschi”, a avut loc conferința de lansare a proiectului comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”, implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Grupul de Inițiativă Locală „Dănuțeni”  în cadrul proiectului „Cheltuim eficient bugetul local”. Participanții la eveniment s-au arătat foarte entuziasmați și au manifestat interes deosebit de a se implica la realizarea activităților proiectului pentru a se bucura în final de un teren care nu a mai fost în acest Cartier.

Liderul Grupului de Inițiativă Locală „Dănuțeni”, Dna Svetlana Năstas, împreună cu reprezentanții echipei de implementare a proiectului „Cheltuim eficient bugetul local” și a Primăria orașului Ungheni, au informat locuitorii cartierului Dănuțeni despre lucrările preconizate a fi realizate și investițiile care vor fi alocate pentru amenajarea și dotarea locului de joacă pentru copii, a terenului de odihnă și agrement pentru adulți și a stadionului. Cei peste 3800 copii și tineri din cartierul Dănuțeni vor beneficia pe terenul de joacă de un tobogan, un scrînciob dublu, două balansoare și o ladă cu nisip. Terenul de odihnă și agrement va include trei alei pavate, bănci, urne de gunoi și felinare, iar terenul de sport va avea toate componentele necesare: două porți mini-fotbal, două bare pentru volei, două panouri și coșuri de baschet și un gard din plasă. S-a accentuat necesitatea implicării și participării locuitorilor la activitățile de reabilitare a spațiilor verzi și anume la plantarea arborilor și arbuștilor, sădirea florilor și semănatul ierbii. A fost prezentată planșa proiectului elaborată de arhitecți voluntari cu imagini cum va arăta terenul după finalizarea lucrărilor.

Cei peste 70 de participanți la conferința de lansare și-au manifestat acordul de a se implica la implementarea activităților și de a contribui la realizarea acestui vis pentru cartierul Dănuțeni. La eveniment au participat și consilierii orășenești, locuitori ai acestui cartier, asigurînd că se vor implica atît la monitorizarea executării lucrărilor, cît și la oferirea contribuțiilor financiare. Consilierul orășenesc Andrei Butnaru, Directorul Centrului Regional Ungheni, Compania  StarNet a venit cu o supriză, anunțîndu-i pe cei prezenți că după finalizarea lucrărilor de amenajare va inaugura o zonă Wi-Fi cu acces gratuit la internet.

S-a discutat despre modalitățile de implicare a cetățenilor în procesul de implementare a activităților proiectului. Totodată, a fost lansată oficial Campania de colectare de fonduri „Un leu pentru cartierul meu”, iar cei prezenți nu s-au lăsat mult convinși despre necesitatea participării fie prin voluntariat, muncă sau resurse financiare, care vor putea fi utilizate pentru asigurarea durabilității proiectului și extinderea lui. S-a propus amenjarea pe viitor a unei scene in aer liber acoperită pentru organizarea concertelor și hramului, procurarea tehnicii de scenă, amenajarea unui teren de fitness în aer liber, etc. Pentru a păstra și proteja terenul care va fi amenajat în cadrul proiectului „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni” dna Zinauda Vrabie, directoarea Liceului Teoretic „I.Creangă” a propus din fondurile colectate în cadrul Campaniei „Un leu pentru cartierul meu” să fie procurată o cameră video, astfel fiind asigurată securitatea și integritatea cetățenilor și a terenului amenajat. Atît reprezentanții Liceului Teoretic „I.Creangă” cît și ai grădiniței „T.Sobolevschi” au dat asigurări că vor sensibiliza copiii/elevii, educatorii/profesorii și părinții să se implice în campania de colectare de fonduri. Imediat după lansarea campaniei de colectare de fonduri, în bol s-au adunat peste 400 lei.

Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni” va fi finalizat în luna octombrie anul curent Valoarea proiectului este 273 800,00 lei, dintre care 269 800,00 lei reprezintă componenta de grant, iar 4000 lei reprezintă contribuția partenerilor.    

Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09, 079305686.

Vedeți mai jos o galerie foto de la Conferința de lansare din 30 august 2016.

IMG_5291
 
IMG_5286
 
IMG_5278
 
IMG_5267
 
IMG_5258
 
IMG_5248
 
IMG_5243
 
comunicat2

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni