Fii voluntar în orașul tău !

Written by admin on 8 decembrie 2016. Posted in Știri

voluntarPe datat de 1 decembrie, în cadrul primăriei orașului Ungheni a fost organizat evenimentul „Fii voluntar în orașul tău” dedicat zile internaționale a voluntarilor. Printre cei 20 de participanți la eveniment au fost reprezentanții grupului Voluntari “ProUngheni”, Fondului Pentru Tineri și voluntarii Corpului Păcii în Republica Moldova.

„Prin organizarea evenimentului ne-am propus să facem schimb de experiență între voluntarii străini și voluntarii ungheneni, precum și promovarea activității de voluntariat în rândul tinerilor noștri” a declarat Marina Zama, specialist în probleme de tineret și sport în cadrul primăriei orașului Ungheni. Masa rotundă la care au participat tinerii voluntari, le-a oferit posibilitatea cunoașterii activității de voluntariat practicată de organizațiile de voluntariat străine în Republica Moldova. De asemenea, voluntarii ungheneni au avut oportunitatea de a prelua din experiența și cunoștințele voluntarilor din Statele Unite ale Americii.

„Noi suntem resurse importante de informație și experiență pentru voi. Utilizați orice oportunitate și fiți cât mai activi!” ia îndemnat pe voluntarii ungheneni  Mark Firmin, voluntarul Corpului Păcii, care își desfășoară activitatea de voluntar în cadrul Liceului Teoretic  “Ion Creangă”.  Mark a împărtășit propria experiență și viziune asupra activității de voluntariat, fiind sigur că practicarea ei este un beneficiu enorm pentru tineri. Abilitățile de comunicare și cunoștințele acumulate în diferite domenii vor facilita încadrare în câmpul muncii a tinerilor.

„Voluntariatul se face pas cu pas. Lumea nu poate fi schimbată într-o zi. Trebuie să începem de la lucruri mici. Spre exemplu, aceeași ordine pe care o putem face în curțile blocurilor noastre” a menționat Samantha Watson, voluntar care practică activități în domeniul economiei și antreprenorialului cu elevii Colegiului Agroindustrial.

Carla Peterson, voluntară cu experiență bogată în mai multe state ca: Italia, Franța, Spania, România, Slovenia, Mexico, Japonia, este de părere că răbdarea și flexibilitatea sunt calități definitorii pentru un voluntar. Tinerii voluntari ungheneni au fost îndemnați să rămână entuziaști și să nu renunțe, fiind mereu ghidați de dorința de a face lumea mai bună.

Amintim că, data de 5 decembrie a fost declarată Ziua Internațională a Voluntarilor de către Adunarea Generală a ONU prin rezoluția 40/212 din 17 decembrie 1985.

Cel mai împodobit de sărbătorile de iarnă 2016

Written by admin on 8 decembrie 2016. Posted in Știri

afis-modificatStimați locuitori ai orașului Ungheni, Primăria orașului anunță desfășurarea, în mod tradițional, a concursului  „Cel mai împodobit de sărbătorile de iarnă 2016”.  Îndemnăm pe toți unghenenii, în preajma frumoaselor Sărbători de iarnă, să-și împodobească casa, instituțiile școlare, grădinițele, fațada centrelor comerciale și a oficiilor cu luminițe și decorațiuni de sărbătoare. Deci dăm start concursului !

Fiți creativi, fiți inventivi ! Și noi vom veni în ospeție la dvs.

Pentru a participa la acest concurs  este nevoie să fotografiaţi exteriorul clădirii după ce a fost decorat şi să expediaţi poza pe email-ul primaria.ungheni@gmail.com, indicînd adresa Dvs. Dacă nu aveţi posibilitatea să faceţi o poză calitativă, pe acelaşi email sau pe pagina de Facebook a Primăriei oraşului Ungheni ne comunicaţi adresa şi noi venim să fotografiem clădirea decorată.

Pozele vor fi plasate pe site-ul Primăriei Ungheni www.ungheni.md şi pe pagina de Facebook (www.facebook.com/ungheni.md) spre aprecierea publicului larg.

Cei mai buni vor fi apreciați și premiați în Ajunul Anului Nou pe stil vechi, de Sfântul Vasile. Haide-ți să aducem împreună lumina și farmecul Sărbătorilor de iarnă în orașul nostru!

 

Termenul limită de expediere a pozelor şi comunicare a adreselor – 5 ianuarie!

Mesaj de felicitare al primarului, Alexandru Ambros, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi

Written by admin on 3 decembrie 2016. Posted in Știri

dizabilitati

Pe data de 3 decembrie, este sărbătorită, încă din 1992, Ziua Internațională de Solidaritate a Persoanelor cu Dizabilități. Cu acest prilej aducem un mesaj de susținere și solidaritate pentru persoanele cu dizabilități și ne exprimăm profunda admirație pentru voința și curajul de care dau dovadă. Dizabilitatea nu este o problemă personală, ci ea se răsfrînge asupra întregii societăți. Fiecare dintre noi trebuie să realizeze o schimbare de atitudine față de aceste persoane prin eliminarea barierilor în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate. Venim cu un îndemn pentru toată societatea să facem eforturi zi de zi, pentru a sprijini nevoile și solicitările lor.

În această zi adresez cele mai sincere felicitări persoanelor cu dizabilități și imi exprim tot respectul față de acești oameni puternici care nu renunță. Vă asigur și în continuare de suținere și solidaritate. Să aveți parte de multă sănătate și gînduri pozitive, curaj, încredere și noi succese în cele propuse!

 

Cu deosebit respect,
Alexandru Ambros,
Primarul orașului Ungheni.

Echipele de voluntari salvatori din orașul Ungheni – o buna practică pentru primarii din raionul Ungheni

Written by admin on 30 noiembrie 2016. Posted in Știri

fffPe parcursul anului 2016 în orașul Ungheni a fost implementat proiectul pilot „Crearea Serviciului/Echipelor de voluntari salvatori pentru situații de urgență”, finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare prin intermediul Proiectului „Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor, Faza II”. Totalurile proiectului au fost făcute pe data de 22 noiembrie 2016 în cadrul conferinței finale,unde au participat reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, ONG-uri, doi experți din Olanda (Nico vas Os și Ruud Houdijk), care asistă raionul Ungheni în procesul de elaborare a strategiei de management al riscurilor de dezastre în cadrul proiectului CRISMAS și reprezentantul Serviciului protecției civile și situațiilor excepționale de la nivel național. Proiectul „Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor” PNUDaproape un an de zile a acordat suport logistic și metodologic (informații, instrumente, metodologii) proiectului ”CRISMAS – Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor”, finanțat de Uniunea Europeană.

La eveniment au fost prezenți voluntarii salvatori pentru situații de urgență din orașul Ungheni, dar și primarii din raionul Ungheni, care s-au arătat foarte interesați în a prelua experiența orașului Ungheni privind crearea echipelor de voluntari salvatori. Prezența impunătoare a reprezentanților instituțiilor din oraș și a primarilor din raionul Ungheni denotă interesul pe care îl are societatea din orașul și raionul Ungheni privind reducerea riscurilor de dezastre. „Orașul Ungheni este amplasat într-o zonă ce poate fi afectată de mai multe dezastre (inundații, cutremure, etc).

Primăria orașului Ungheni vine cu măsuri concrete pentru reducerea acestor riscuri și astfel în aprilie 2016 Consiliul orășenesc Ungheni a aprobatStrategia sectorială de reducere a riscurilor de dezastre în orașul Ungheni 2016 – 2020 cu un plan de măsuri ce prevede implementarea cât mai multor proiecte pentru a reduce aceste riscuri și a spori reziliența orașului Ungheni față de dezastre. Proiectul „Crearea Serviciului/Echipelor de voluntari salvatori pentru situații de urgență”a derulat cu succes, or datorită acestui proiect în parteneriat cu Direcția situații excepționale am reușit să instruim mai mulți voluntari salvatori care vor fi în ajutorul primăriei și a pompierilor profesioniști în cazul apariției dezastrelor”, a accentuat Eduard Balan, viceprimarul orașului Ungheni. Este în proces de finalizare cartografierea riscurilor în orașul Ungheni care va permite cetățenilor să cunoască cele mai afectate zone și supuse riscurilor de dezastre din oraș.

„Au fost elaborate hărțile de risc și s-a pus accent pe promovarea voluntariatului în situațiile de urgență în orașul Ungheni în baza experienței din Polonia. Ne propunem ca proiectul să poată fi replicat și în alte localități aleraionul Ungheni, precum și în alte raioane”, a precizat Ecaterina Melnicenco, manager proiect „Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor, Faza II”.

„Situațiile de risc cu caracter natural și tehnogen ne face pe noi să fim pregătiți pentru a face față și să ne implicăm activ în reducerea lor. Datorită implementării celor 2 proiecte, situația privind riscurile de dezastre din orașul și raionul Ungheni este cunoscută pînăla nivelul Uniunii Europene. Calendarele cu desenele elevilor de la Școala de arte plastice din Ungheni, elaborate în cadrul proiectului PNUD și diseminate partenerilor străini promovează un mesaj care denotă că nu numai adulții și responsabilii direcți se ocupă de prevenirea riscurilor de dezastre, dar și copiii sunt cei care știu că trebuie să fie pregătiți să facă față situațiilor de urgență. Este bine să ne întâlnim cât mai des în cadrul unor evenimente similare,  să participăm la aplicații și cât mai puțin să ne confruntăm cu situații de urgență reale”, a concluzionat Vitalie Mutaf, șef adjunct Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.

DISPOZIŢIE din 28.11.2016

Written by admin on 28 noiembrie 2016. Posted in Știri

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 264-02/1-37

din  28.11.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 09.12.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2016-2017

Raportor: P. Langa, viceprimar       

Coraportori: I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”, Gh. Ciobanu, administrator ÎM ,,Sevicii Comunale Ungheni”

  1. 2. Cu privire la execuția bugetului orașului Ungheni pe 9 luni ale anului 2016

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2016

Raportor: T. Pavliuc, contabil-șef

  1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2017, în prima lectură

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2017, în a doua lectură

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Diverse

Primar                                                                             Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 07.12.2016, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 07.12.2016, ora 16:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 08.12.2016, ora 14:00, biroul – CIC.

ANUNȚ

Primăria orașului Ungheni organizează DEZBATEREA PUBLICĂ pe tema ,,BUGETUL ORAȘULUI  UNGHENI PENTRU ANUL 2017”, pe data de 05.12.2016, ora 14:00, la sediul Primăriei, str. Națională 7, biroul CIC.

Sunt invitaţi să participe toţi cetăţenii orșului Ungheni, agenţii economici şi conducătorii instituţiilor publice.

Vă așteptăm.

 

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni